zondag 12 augustus 2018 - 16:30 uur

Herdenking einde Tweede Wereldoorlog in vrmlg Nederland-Indië

De jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands Indië. Deze herdenking staat onder auspiciën van de Haagse Gemeenschap van Kerken in samenwerking met de werkgroep van de Duinzichtkerkgemeente.
Onder de titel ‘Onvermoede goede krachten’ komen opnieuw verborgen verhalen aan de oppervlakte uit de geschiedenis van en rond de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Een van de sprekers, afkomstig uit de Molukken, zal over deze specifieke problematiek spreken en over de sporen die deze geschiedenis heeft nagelaten met grote gevolgen voor de naoorlogse geschiedenis. Ook hier is sprake van verborgen leed en verdriet dat lang niet erkend en onder woorden gebracht mocht worden. Daarnaast komt een kleindochter aan het woord die vertelt over het verborgen verdriet van haar grootmoeder.
Bovendien wordt een kroniek aangeboden over de herdenking van de afgelopen jaren. Meer dan tien jaar is deze herdenking voor veel mensen een ontroerend gebeuren dat een bijdrage levert aan verzoening en heling. Het brengt mensen bij elkaar en helpt mensen elkaar de hand te reiken. In het boekje staan bijzondere momenten en verhalen vermeld die de afgelopen jaren naar voren gebracht zijn.
Muziek en zang omlijsten de verhalen en er is ruimte voor ontmoeting na afloop, met een hapje en een drankje. Ook wordt nagedacht over het nut van herdenken en de mogelijkheden van verzoening.

Locatie: Duinzichtkerk

Kaart wordt geladen...
Terug naar de volledige agenda