dinsdag 12 december 2017 - 20:00 - 22:00 uur

Lezing: kunst op de digitale snelweg

Kunst op de digitale snelweg, lezing en demonstratie door Martin Sjardijn, beeldend kunstenaar en Kees de Vries, natuurkundige. Ontwikkelingen als virtual reality, internetkunst en virtuele voorstellingen leiden tot nieuwe kunstvormen. De digitale revolutie maakt kunst verhalender, meeslepender en invoelbaar. Beeldend kunstenaar Martin Sjardijn onderzoekt op de TU Delft sinds 1990 de mogelijkheden van virtual reality. Met natuurkundige Kees de Vries werkt hij samen in de nieuwste technieken aan interactieve virtuele werelden. Getoond wordt aan de hand van beelden en een demonstratie wat de mogelijkheden zijn van deze techniek die film en televisie ver achter zich laat.
Dit is de derde in de maandelijkse reeks van een door de Haagse vrijmetselaarsloge Driehoek georganiseerde lezingencyclus over maatschappelijke en levensbeschouwelijke thema’s. Entree is gratis. Aanmelden: logedriehoek@gmail.com Informatie: www.loge-driehoek.nl

 

Locatie: Haags Logegebouw

Kaart wordt geladen...
Terug naar de volledige agenda