zaterdag 26 mei 2018 - 13:00 - 18:00 uur

Werkconferentie ‘Positief opvoeden en Third Culture Kids’

Conferentie van en voor Internationale en Migranten kerken. Onderwerp is het opgroeien tussen twee verschillende culturen en wat dit betekent voor de opvoeding. Kinderen van migranten kennen het gevoel van ‘zich nergens thuis voelen’, niet op school, niet op straat, niet thuis en niet in de kerk. Terwijl de samenleving steeds minder open lijkt te staan voor het ‘anders zijn’ en vraagt om ‘je aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden’.
Ook (christelijke) ouders worstelen met het verschil in culturele normen en waarden, en het verschil in opvoedstijlen.
De conferentie geeft inzicht in de knelpunten en dilemma’s en biedt handvatten en concrete tips hoe hiermee om te gaan. De dag is vooral gericht op leiders en leden van internationale kerken die geïnteresseerd zijn in het thema opvoeden tussen twee culturen.
Het programma begint met een inleiding door pastor/psycholoog Rachel Theodore Smith (Shepherd’s Place Int.), een reactie door dr. Brenda Bartelink (Universiteit Groningen) gevolgd door verschillende workshops van GGD, CJG, Stichting Akwaaba en Afro-Euro en wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De voertaal is Nederlands/Engels.
De conferentie is een initiatief van de HUB; Geloof in Den Haag, een project van Stichting Mara en STEK voor ondersteuning van internationale en migranten kerken in Den Haag. Voor informatie en opgave: shirleni@maraprojecten.nl of 06-39831945.

Locatie: PEP

Kaart wordt geladen...
Terug naar de volledige agenda