Verlamd maar opgewekt: stille kracht (23/8)

Bieke Vandekerckhove is negentien jaar als ze hoort dat ze aan de dodelijke ziekte ALS lijdt. De ziekte, voluit Amyotrofische Laterale Sclerose, is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt 1500 patiënten. Ieder jaar gaan er 500 dood en komen er 500 bij.
In het geval van Bieke spraken de artsen van een wonder: de ALS wordt niet erger en stopt. Ze blijft leven, maar wel met twee verlamde armen. Ondanks haar ziekte was ze oprecht opgewekt en sprak ze met veel humor. Waar haalde ze die positieve energie vandaan?
In een documentaire over haar leven, vertelt Bieke hoe ze vanuit de stilte nieuwe moed en levenslust ontving. Ze beschreef haar ervaringen ook in haar boek ‘De smaak van stilte’. Bieke overleed in 2016, ze was 46 jaar.

Het onderwerp ‘stilte’ sluit aan bij de geloofsinspiratie van de christelijke gemeenschap Quakers. Na vertoon van de documentaire staan, staan de deelnemers aan deze docu- en gespreksochtend stil bij dit thema, letterlijk en figuurlijk.


Donderdag 23 augustus, 10:30-12:30 uur. Het Quakerhuis, Stadhouderslaan 8. Opgave noodzakelijk i.v.m. de ruimte: haagsevrienden@quakers.nu of 070 3600 621

Deel dit artikel