Lezing ‘Luther en de Bijbel’ (27/10)

Vele eeuwen las men alleen de Latijnse vertaling van de Bijbel, de ‘Vulgaat’. Complete bijbels waren er wel, maar de meeste gelovigen kenden alleen de verhalen die in de kerk werden voorgelezen en verbeeld. Dat veranderde met de vertaling van de complete Bijbel naar de Duitse volkstaal door Maarten Luther. In 1648 – de Hollandse Republiek was net een erkend soeverein land geworden – bracht Adolf Visscher de Nederlandse vertaling uit. Theoloog dr. Nico Riemersma schetst Luthers omgang met de Bijbel, in het bijzonder met de Psalmen en de Romeinenbrief, en de weg die uiteindelijk tot de Luthervertaling heeft geleid.

Vrijdag 27 oktober, 20 uur. Abdijkerk.

Deel dit artikel