Nieuwe cursus theologie van start (7/4)

Waarom hebben dogma’s zoveel invloed gehad? Wat heeft de kerkgeschiedenis betekend voor onze ethiek en filosofie? Wat houden de andere wereldgodsdiensten in? Hoe kijken mensen in andere werelddelen aan tegen God en Jezus? Dit soort vragen komt aan bod in de cursus Theologie voor Geïnteresseerden van de Protestantse Kerk. De 3-jarige cursus behandelt de wereldgodsdiensten en (ook de niet-westerse) theologie. Elk leerjaar omvat 29 lesweken met 2 lessen van 5 kwartier, op woensdagavond of donderdagmiddag. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat. De cursus begint dit najaar. In april is er een informatiedag. Dan wordt ook verteld over de zomerschool, een extraatje.

Zaterdag 7 april, 10-14 uur. Bethlehemkerk. Info, opgave: tvgdenhaag.nl / Annemarie van Duijn, w.van.duyn1@kpnplanet.nl, (071) 407 35 66.

Deel dit artikel