De Nederlandse paus was radicaal (24/10)

Naast Maarten Luther bepleitten tal van andere hervormers, voor en na hem, een verandering van wanpraktijken in de kerk. Sommigen veranderden in de loop van het leven radicaal hun ideeën. Als pauscommissaris moest Adriaan Floriszoon Boeyens (1459-1523) erop toezien dat er geen misbruik van de handel in aflaten werd gemaakt en dat de ingezamelde gelden hun uiteindelijke doel zouden bereiken. Een derde deel was voor de bouw van de Sint-Pietersbasiliek en twee derde ging naar de schatkist van Karel V voor de verbetering van de dijken. Maar toen hij eenmaal paus was, en zijn Italiaanse kardinalen hem uitzonderlijk tafelzilver cadeau gaven, liet hij hen blijken: ‘Deze schatten zijn meer voor een koning, jullie zouden als kardinalen beter schatten voor de hemel kunnen verwerven.’ Hij wilde het vervreemden, verdelen of verpanden van ambten verbieden. Toch nam tijdgenoot Luther hem het bestrijden van de reformatiebeweging niet in dank af: ‘Zijn woorden en daden worden geïnspireerd door Satan’. Een ander invloedrijk hervormingsdenker was Desiderius Erasmus. De Jacobuskerk (Parkstraat) wijdt een avond aan deze drie reformatoren. Lezing en bezinning door dr. Hans Trapman (intellectuele geschiedenis), vicaris-generaal Tjeerd Visser en Haags parochiepriester Ad van der Helm.

Dinsdag 24 oktober, 19:30-21 uur. Parochiehuis Jacobuskerk, Willemstraat 60.

Deel dit artikel