Personalium: Inge Vianen

Inge Vianen is de nieuwe voorzitter van het Straatpastoraat in Den Haag. Tussen 2012 en 2015 was zij er vrijwilligerscoördinator. Ze combineerde deze functie met haar fractievoorzitterschap van GroenLinks in de gemeenteraad. Momenteel werkt Vianen in de ontwikkelingssector voor de bescherming van tropische bossen. Het Straatpastoraat wordt nu gevormd door pastores Mariëtte Brekelmans en Klaas Koffeman, en vrijwilligerscoördinator Rieneke de Vries.

Deel dit artikel