Psychiater De Wachter wil geen taboe op rouwen (25/10)

Dirk de Wachter is een beroemde, welbespraakte Vlaamse psychiater, die moderne levensproblemen vlijmscherp analyseert. ‘De westerse mens is overprikkeld, egocentrisch en hoogmoedig’, stelt hij. In zijn bekende boek Borderline Times; het einde van de normaliteit reikt hij mensen handvatten aan om hun leven weer op de rails te krijgen. Veel mensen gaan gebukt onder te hoge verwachtingen, hen opgedrongen door de eisen van het moderne leven. Toenemende individualisering en verstedelijking leiden tot eenzaamheid. Traditionele verbanden (het gezin) en zingevende verhalen (ideologie en geloof) gaan teloor en laten een vacuüm achter. Hij lijkt een rasechte cultuurpessimist, al ontkent hij dat zelf.
Deze maand is De Wachter, ter gelegenheid van zijn nieuwe boek De wereld van De Wachter een dag te gast in Den Haag. Hij spreekt over ‘rouw’. Hoe nog om te gaan met rouw in een cultuur die het positieve prefereert boven al wat ‘negatief’ is? Een cultuur waarin mensen schijnbaar moeilijker dan vroeger ruimte krijgen en vinden om te rouwen en het lijden en de dood welhaast angstvallig naar de randen van onze belevingscultuur worden verdrongen?

Woensdag 25 oktober, 10.30-14.00 uur, € 5 (inclusief lunch). Christus Triumfatorkerk. Organisatie/opgave (t/m 22 oktober): dezinnen.nl.

Deel dit artikel