‘Reformatie Symfonie’ in het Benoordenhout (31/10)

Hervormingsdag wordt in het Benoordenhout gevierd met een lezing van ds. Corrie van Duinen over Luther en wat hem voor ogen stond. Aansluitend speelt het Rijnlands Symfonie Orkest de 5e Symfonie van Mendelssohn, die als bijnaam ‘de Reformatie Symfonie’ heeft gekregen. Deze symfonie is gecomponeerd voor de viering van driehonderd jaar Augsburgse Confessie, in 1830. Dit grondleggende document in de geschiedenis van de Lutherse Kerk werd in juni 1530 gepresenteerd aan Keizer Karel V. De twintigjarige Mendelssohn gebruikt in zijn symfonie het door Luther gecomponeerde ‘Een vaste burcht is onze God’ als hoofdthema. Dat geeft deze symfonie een bijzonder karakter. Onder meer door ziekte van Mendelssohn kwam de muziek niet op tijd gereed en werd het stuk pas in 1868 voor het eerst, postuum, uitgevoerd. De symfonie heeft een schitterende andante-opening, een lichtvoetig tweede deel, een ontroerend vervolg in deel drie; en een prachtig slot, voortbordurend op het Lutherlied.

Dinsdag 31 oktober, 19:30 uur (lezing); 20:30 uur (concert). € 10, Duinzichtkerk.

Deel dit artikel