Reformatieviering met priester en dominee (31/10)

Op 31 oktober 1517 schreef Maarten Luther, nadat hij een geschrift met richtlijnen voor aflaathandelaars gelezen had, een protestbrief aan zijn kerkelijke meerderen. Aan de brief voegde hij 95 stellingen toe. Die moesten als uitgangspunt dienen voor een dispuut over dit onderwerp. Precies vijfhonderd jaar na dato blikken de lutherse dominee Trinette Verhoeven en rooms-katholieke pastoor Ad van der Helm terug op het succes van de Reformatie. Tijdens een oecumenische viering wisselen ze de preek in voor een dialoog over Bijbel, genade, mens en kerk. Verhoeven: ‘In Den Haag blijkt de oecumene uit een goede Haagse Gemeenschap van Kerken, die sterk is bij het nemen van initiatieven voor herdenkingsdiensten. Als er een aanslag is, komen we samen op het plein voor de Parkstraatkerk. Voor de oecumene ligt de uitdaging bij het betrekken van meer jongeren. In onze viering doen zij de voorbede.’ De dienst wordt begeleid door de koren van beide kerken, de lutherse cantorij en de schola cantorum. Met orgelmuziek.

Dinsdag 31 oktober, 20 uur. Evangelisch-Lutherse kerk.

Deel dit artikel