Thema Jom Hasjoa: ‘Vervolging en verzet’ (22/4)

Met het thema ‘Vervolging en verzet – ooggetuigen’ worden dit jaar de joden herdacht die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog (Jom Hasjoa). Levie Kanes spreekt de aanwezigen toe. Zij is een van de tweeënvijftig kinderen die door de Haagse verzetsheldin Ru Paré gered zijn. De kroniek wordt gelezen door Marissa Herder, organisatielid en religiewetenschapper. Er is muziek van chazan Ken Gould en octet Eloquentia. Ook leerlingen van Haagse scholen leveren een bijdrage. Na afloop worden er bloemen gelegd bij het Joods Kindermonument op het Rabbijn Maarsenplein.

Zondag 22 april, 16 uur. Kloosterkerk.

Deel dit artikel