Week van gebed over slavernij (21-28/1)

Het gebedsthema van de internationale ‘Week van gebed’ is dit jaar ‘Recht door zee’, met als aandachtspunt het tegengaan van slavernij. Daarvoor stellen in Den Haag en Scheveningen kerken doordeweeks hun deuren open, tussen 19:30-20:30 uur. Het thema is aangedragen door Caribische christenen. Het haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit Exodus 15:1-21 – God leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen de hand van God in het beëindigen van de slavernij.
Petra de Nooy van pioniersplek Leven in Laak noemt de gebedsweek ‘een mooie gelegenheid om de kerkelijke diversiteit te leren kennen en met elkaars viering mee te doen’.

Zondag 21 t/m 28 januari. Overzicht van deelnemende kerken: Denhaag-inbeweging.nl.

Deel dit artikel