Colofon

Kerk in Den Haag / maandblad
kerkindenhaag.nl / website

Uitgave van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage,
de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag,
de Gereformeerde Kerk van ‘s-Gravenhage-Oost en
de Rooms-katholieke parochie Maria Sterre der Zee.

Secretariaat: Parkstraat 32, 2514 JK, Den Haag.
Tel. 06 30 16 48 32 / redactie@kerkindenhaag.nl

Bankrekeningnummer: 77 74 910, t.n.v. Kerk in Den Haag,
Parkstraat 32, 2514 JK, Den Haag

Hoofdredacteur: Margot C. Berends
Eindredacteur: Robert A. Reijns

Redactieleden: Margot C. Berends (tekstredactie en digitale agenda), Rob van Essen, Hans Hemmes, Rienk Lanooy, Irna van der Wekke, Marijke Witteman.

Redactionele medewerkers: Henk Baars (Stek), Hans Hemmes (kerkdiensten), Paul Schott, Margriet Quarles van Ufford (PGG).

Overige medewerkers: Pieter van Schouwenburg (opmaak), Eric van den Berg (website, ISI Media), Willeke Brouwer (cartoons), Rogier Chang (fotografie).