Ds. Charlotte van der Leest over ‘haar’ Nieuwe Badkapel

Wie met lijn 9 naar het strand gaat, ziet hem niet snel over het hoofd: de Nieuwe Badkapel, de kerk met de twee torens op de hoek Nieuwe Parklaan-Nieuwe Duinweg. In juli is het honderd jaar geleden dat de kerk in gebruik werd genomen en dat wordt groots gevierd.

Charlotte van der Leest is er sinds twee jaar predikant. ‘Ik heb maar een klein deel van de historie meegemaakt,’ vertelt ze, ‘maar uit allerlei verhalen hoor ik hoeveel er in die tijd veranderd is. Daarnaast zie ik dat deze gemeenschap, ondanks krimp en vergrijzing waarmee ook wij te maken hebben, bruisend is en vol elan.’ Ze omschrijft haar gemeente als in alle opzichten breed: breed binnen de PKN en breed qua opbouw. ‘De kracht is dat zo’n brede groep mensen elkaar hier vindt en in het geloof de gedrevenheid voelt om actief te zijn, zowel in de kerk als daarbuiten.’

Er is een ambitieus jubileumprogramma samengesteld om het eeuwfeest te vieren. Dat begon met een nieuwjaarsconcert, een bezoek aan de zusterkerk in Alphen aan den Rijn, een theemiddag rond 100 jaar Badkapel en een open dag op 9 april. Er komt nog een theemiddag, een sponsordiner ‘in vroeger sferen’ en een kindermiddag met pannenkoeken en spelletjes in het Westbroekpark. En vanaf 2 juli is er de tentoonstelling ‘Een eeuw Nieuwe Badkapel’, verdeeld over de Badkapel en Muzee Scheveningen. In de kerk ligt het accent op de religieuze beleving en activiteiten, in Muzee meer op de architectuur.

Ook wordt er op 25 juni een symposium gehouden: ‘Hoe ziet de kerk er over 100 jaar uit?’ Op die vraag gaan vier sprekers in: historicus James Kennedy, theoloog Arjan Plaisier, kerkmusicus Christaan Winter en architect Narda Beunders. ‘We willen niet alleen feestvieren en terugkijken, maar ook nadenken over waar we nu staan en hoe we de toekomst in gaan,’ licht Van der Leest toe. ‘We willen een breed publiek aanspreken. De sprekers zullen bijvoorbeeld stellingen aandragen waarover we met elkaar in gesprek gaan.’

Wereldmuziek
De kerkdienst op 3 juli moet het hoogtepunt worden van het jubileumjaar. Er wordt dan muzikaal flink uitgepakt, met de eigen organist en cantorij en het Haags Barok Gezelschap. ‘Muziek speelt hier een grote rol,’ aldus Van der Leest. ‘We hebben de traditie van de cantatediensten, die zo’n dertig jaar geleden ten tijde van Leo de Leeuw, de vorige predikant, in het leven is geroepen. Sinds een tijdje hebben we wereldmuziekdiensten, vaak voorbereid door een groep twintigers of dertigers. De ene keer jiddische klezmer, de volgende keer black gospel. Zo zie je dat je kunt belijden en geloven op verschillende manieren, wat ook iets weergeeft van de kerk wereldwijd.’

Afgaand op de enthousiaste Van der Leest bruist het in de Nieuwe Badkapel. Hoe dit vast te houden? ‘Buiten vertrouwen op de werking van de Geest? Door ons steeds weer te laten inspireren door het onweerstaanbare Woord, om met Lied 723 te spreken, door goed naar elkaar te blijven omzien, en door het geloof nooit als vanzelfsprekend te beschouwen maar het levend te houden.’

Deel dit artikel