Meer leerkrachten nodig voor de basisschool

Een leerkracht kan het verschil maken, zo stellen twee bestuurders van Haagse stichtingen voor basisonderwijs. Meester Willem en vijf kinderen beamen dat: ‘Door de godsdienstlessen wordt er minder gepest.’ Werk aan de winkel voor zij-instromers en jonge pabo-studenten.

Shaire uit groep 4 wil later wel juf worden. ‘Ik heb het zelf leuk in mijn klas. Dus als ik juf word, dan zou het wel een leuke klas zijn.’ De andere vier zien het niet zo zitten. Thomas: ‘Je moet streng zijn, dat ben ik liever niet.’ Maya: ‘Je moet hard werken en krijgt minder betaald dan op de middelbare school.’
Dat van deze vijf kinderen er één het basisonderwijs in wil, stemt hoopvol. Alleen, met het huidige lerarentekort hebben we er nu niet veel aan. Daarom zijn er initiatieven als Klassewerk, een project van Haagse schoolbesturen om het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs tegen te gaan.
Waarom is het leuk om meester of juf te zijn? Willem Klaassen, groep 8-leerkracht op de rooms-katholieke Carolusschool aan het Westeinde: ‘Omdat je je roeping volgt. Je doet iets met je talent. Het didactische aspect kun je leren, het pedagogische moet in je zitten. Het is mooi om kinderen te helpen zich te ontwikkelen. Een jongen snapt iets niet na tien keer uitleggen, je probeert het op een andere manier, en opeens begrijpt hij het. Dankzij de meester! Verder houdt dit vak je jong. Ik ben kind met de kinderen.’

Vakanties
Gerard van Drielen is bestuurder van de SCOH, een Haagse protestantse stichting voor basisonderwijs. ‘Voor de klas staan is leuk voor wie graag met kinderen werkt en iets voor de samenleving wil doen. Je staat letterlijk en figuurlijk aan de basis. Als je het goed doet, hebben kinderen daar hun leven lang plezier van. Zo niet, dan hebben ze er juist last van. Dit is de belangrijkste fase van het onderwijs.’
Ewald van Vliet is zijn collega bij stichting Lucas, de rooms-katholieke variant. ‘Leren samenleven, leren samenwerken, kinderen helpen in hun ontwikkeling, dat is een van de mooiste maatschappelijke opgaven die er zijn. Je brengt niet alleen kennis over, ook normen en waarden. Het is dankbaar werk, je hebt een klas een jaar lang bij je en bouwt een band op met de leerlingen. Je werkt in teamverband maar hebt ook een grote mate van zelfstandigheid. Er is ruimte voor bijscholing of specialisatie. De arbeidsvoorwaarden worden gelukkig wat beter en ook komen er maatregelen voor vermindering van de werkdruk aan. Het is hard werken, maar daar staan de vakanties tegenover.’
De scholen van de Lucas in de Schilderswijk en Transvaal hebben bijna alleen islamitische kinderen. Van Vliet: ‘We maken ze duidelijk in welke cultuur ze leven. Ouders doen hun kinderen bewust bij ons op school om kinderen in aanraking te brengen met religie. De scholen lezen uit de Bijbel, doen projecten, gaan op bezoek bij eenzame bejaarden, spannen zich in voor kinderen die door een orkaan niet meer naar school kunnen.’
Van Drielen: ‘Ons protestantse karakter vertalen we in de kernwaarden verbinden en ontmoeten, betrokken en betrouwbaar zijn. Wij staan open voor alle geloofsrichtingen en willen kinderen begrip bijbrengen voor verschillen in de samenleving. Zodat ze hopelijk later anderen niet wantrouwen.’

Scheppingsverhalen Meester Willem vertelt dat bij de godsdienstmethode Hemel en aarde alle geloven aan bod komen. ‘In het hoofdstuk “Hoe alles begon” staan scheppingsverhalen uit allerlei culturen. Indianen, moslims, christenen, allemaal komen ze langs.’ Op zijn school zijn diverse godsdiensten vertegenwoordigd. ‘We geven aandacht aan alle feestdagen. Kerst en Pasen vieren we uitgebreid. Kinderen met uiteenlopende achtergronden staan dan door elkaar in een koor Midden in de winternacht te zingen. Geloof verbroedert. Dat kan, als je iedere gelovige in zijn of haar waarde laat.’
Wat vinden de leerlingen er zelf van, dat al die geloven aan bod komen?
Maya: ‘Ik vind het belangrijk, want op deze school zitten niet alleen katholieken, ook moslims en hindoestanen. Je leert over de cultuur van je vriend of vriendin. Soms maken kinderen grapjes over andere culturen.’ Safouane: ‘Maar dat wordt minder doordat je meer van elkaar weet.’ Mina: ‘Als je over elkaars culturen praat, krijg je respect en wordt er minder gepest.’ Maya: ‘Op deze school mag je je eigen mening hebben en je hebt dezelfde rechten. De meester is zelf katholiek, maar over een andere godsdienst zegt hij nooit: dat is niet waar.’

Het is een mooie taak die op de schouders van de leerkrachten rust. Wie nadenkt over een opleiding, herscholing of zij-instroming in de basisschoolsfeer, kan voor informatie terecht bij www.klassewerk.nl.

Margot C. Berends
Op de foto boven op de trap: Mina en Thomas. Onder (v.l.n.r.): Shaire, Maya en Safouane.
Fotograaf Margot C. Berends

Deel dit artikel