Zinzoekers willen pioniersplek worden

‘Zinzoekers’ zijn Haagse twintigers en dertigers die samen met zingevende activiteiten meedoen. Naast een vaste kracht werken er nu ook vrijwilligers mee. Hun doel: officieel verder pionieren.

Twintigers en dertigers die op zoek zijn naar verdieping, zin, inspiratie en gezelligheid kunnen terecht bij Zinzoekers. Dorinde IJdo van StekJong (van Stichting voor Stad en Kerk) is een jaar of vijf spil en aanspreekpunt van Zinzoekers. ‘Eerst organiseerden we vooral grote evenementen, zoals de Nacht van de Hoop in de Paasnacht. Na een tijdje werden het kleinere activiteiten, zoals filmavonden, pelgrimages, maaltijden, meer “community-achtige” dingen.’
Sinds oktober heeft Dorinde een kernteam van vijf vrijwilligers om zich heen. Het team vormde zich min of meer spontaan vanuit een aantal deelnemers die met haar meegingen naar een ‘luisterdag’ van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) over pioniersplekken. Als het aan het team ligt wordt Zinzoekers er daar ook een van. Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerk-zijn en christelijke gemeenschap, aldus de PKN-site over het onderwerp. Uitgangspunten daarbij zijn afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming.
Vooral het laatste is voor het Zinzoekersteam een belangrijk doel. Eenzaamheid is niet het eerste woord dat bij je opkomt als het over twintigers en dertigers gaat, maar het is er wel degelijk, aldus Dorinde. ‘De teamleden herkennen dit, deels ook vanuit hun eigen ervaring. Je weg vinden in een nieuwe stad, je eerste baan, verder gaan na een verbroken relatie – het kan een kwetsbare periode zijn.’

pioniersplan
Maar waarom Zinzoekers als pioniersplek? Dorinde: ‘Eigenlijk zijn we al vijf jaar aan het pionieren. Al zoekend en pratend bepalen we welke kant we op gaan. In die tijd is Zinzoekers uitgegroeid van iets van mij tot iets van de hele groep betrokkenen. Dat vraagt om een andere structuur. Ik hoef bijvoorbeeld niet meer overal bij te zijn; verschillende activiteiten draaien op vrijwilligers. Ook is het zinvol om met elkaar na te denken of en hoe we zelfstandig zouden kunnen functioneren. Daarbij kunnen we de expertise van andere pioniersplekken goed gebruiken.’
Het team heeft tot de zomer de tijd om een pioniersplan te schrijven. ‘Eerst gaan we verder onderzoeken hoe en voor wie we aanwezig willen zijn in de stad’, aldus Dorinde. ‘We willen graag meer een “community” zijn, maar de vraag is hoe. Wat bindt ons, wat doen we, waar komen we samen? We denken na over de mogelijkheden van een eigen plek. Tijdens de activiteiten vragen we inbreng van de andere deelnemers. Uiteindelijk maken we Zinzoekers met elkaar.’
Wanneer is pionieren een succes? ‘Ik zou bijna zeggen: wanneer er iets misgaat,’ stelt Dorinde nuchter. ‘Je moet risico’s durven nemen en echt iets anders durven doen. Als het niet loopt zoals je dacht of hoopte, kun je ervan leren.’
Door de PKN worden pioniersplekken getypeerd als nieuwe vormen van kerk-zijn. Betekent dit dan dat Zinzoekers een nieuw soort kerk wordt? ‘Niet in de zin van een zondagochtendviering met koffie na’, zegt Maike Lolkema, een van de vrijwilligers, ‘maar als een plek waar mensen elkaar vinden en met zingevingsvragen bezig zijn.’
Dorinde: ‘Wanneer mij gevraagd werd of ik naar een kerk ging, zei ik jarenlang van niet. Maar inmiddels zeg ik: ja, Zinzoekers is mijn kerk. Het is voor mij een manier om met geloof en zingeving bezig te zijn.’
‘Maar het sluit elkaar niet uit’, vindt Maike. ‘Voor sommigen is Zinzoekers een aanvulling op de kerk, voor anderen is het een alternatief.’

Irna van der Wekke
Op de foto, van linksboven naar rechtsonder: Ruben Roos, Maike Lolkema, Iris Wierstra, Elleke Bal, Jaap Jan Baan en Dorinde IJdo.

Deel dit artikel