Kerkentest: Deutsche Evangelische Kirche

Aan een smalle straat in het centrum staat de Deutsche Evangelische Kirche. Het gebouw is verrassend. De schoonheid van de kerk is voor een van de bezoekers een reden om er vaker te komen.

Wanneer je bekende woorden in een andere taal hoort, klinken ze soms weer als nieuw. Dat overkomt mij wanneer ik een dienst meemaak in de Deutsche Evangelische Kirche aan het Bleijenburg; een mooi, hoog gebouw met prachtige ramen. De meeste elementen van de dienst zijn herkenbaar: het kyrie (gebed om ontferming) en gloria (de lofprijzing), een bijbellezing en een preek. Na een kwartiertje gaan de kinderen naar de ‘Kinderkirche’; ze krijgen een brandende kaars en een vriendelijk woord mee en komen daarna niet meer terug.

Aleppo
Vikarin Kristin Zimmermann begint haar preek met een citaat van oud-bondskanselier Helmut Schmidt: ‘Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.’ Met je visioenen ga je maar naar de dokter; in de politiek en in het leven van alledag kun je er weinig mee. Maar in het vervolg van haar betoog weerlegt ze dit juist. Centraal staat het visioen van vrede en gerechtigheid van de profeet Jesaja, dat ze mooi weet te verbinden met hedendaagse visioenen. Zoals dat van de 15-jarige Achmed. Hij maakt een maquette van zijn geliefde stad Aleppo, die helaas wordt verwoest door het oorlogsgeweld. Achmed moet vluchten, maar begint daarna vol goede moed opnieuw. God zoekt mensen zoals Jesaja en Achmed, aldus Zimmermann. We moeten ons niet afwenden van de ellende, maar hoop houden voor het verwoeste land.

Na de zegen spreek ik een man die de meeste zondagen in deze kerk te vinden is. Een jaar of twaalf geleden is hij hier terechtgekomen. Hij is voor een kwart Duits, vertelt hij, door een van zijn grootmoeders. Redenen om de diensten te bezoeken zijn voor hem de mooie liturgie en het gebouw, ook zingt hij mee in het koor. In de preken mist hij soms diepgang en daarom wijkt hij weleens uit naar Scheveningen, naar de Oude Kerk of de Bethelkerk.

Wat opvalt: onder de circa vijftig kerkgangers zijn ongeveer alle leeftijdsgroepen wel vertegenwoordigd. Wat anders kan: als nieuwkomer zou ik een papiertje willen hebben met de vaste onderdelen van de dienst. Ook jammer dat niemand vertelt wat het gastkoor precies zingt.

Irna van der Wekke
Archiefbeeld van de kerk.

Deel dit artikel