Kerkentest: Chinese kerk

Waar krijg je als nieuweling in een kerk een applaus als welkom en een eigen tafeltje in de koffiekamer? In de Chinese kerk in het Laakkwartier is dat gewoon.

Ik woon vlakbij Chinatown en vind de Chinese gemeenschap toch wat gesloten. Als buitenstaander leg je er moeilijk contacten. Met enige schroom stapte ik dus de kerk van CEME Den Haag aan de Isingstraat binnen (stichting Evangelische Zending onder Chinezen in Europa). Ik werd hartelijk begroet door ontvangstmensen met tweetalige naambordjes en mocht aan een tafeltje ‘voor nieuwkomers’ mijn gegevens invullen op een formulier. Het is razend druk.
Er worden deze zondag twee diensten tegelijk gehouden. In de grote zaal een viering in het Kantonees en in een kleinere ruimte een bijeenkomst in het Nederlands voor jongeren. Ik zit naast de enige niet-Chinees in het gezelschap: een man die dertig jaar getrouwd is met een Chinese vrouw en zich op zijn gemak voelt in deze kerk.

Hardop lezen
De liturgie bestaat uit maar liefst zestien programmapunten, waarbij veel inzet van de bezoekers wordt verwacht. We lezen samen de geloofsbelijdenis, zingen praise-liederen, lezen de bijbelteksten voor en staan bij de gebeden. Een meisje legt me uit dat de boodschap van de Bijbel ‘beter tot je doordringt als je het hardop leest’. Een andere vrouw schrijft mee als ds. Tze Mui preekt. ‘Ik wil er wat mee doen.’
Het verhaal is vandaag Simson die letterlijk naar de Filistijnen gaat door toe te geven aan verleidingen. Tze Mui haalt er lessen uit: ‘Ga niet naar de disco of het casino. Slaap niet uit als je eigenlijk naar de kerk moet. Eer je vader en moeder en verlies God niet uit oog.’

Bij punt 15 (‘Verwelkoming’) is het mijn beurt. De voorzitter noemt mijn naam en er klinkt luid applaus. Wow, hoe gaaf is dat! Na afloop is er ruime tijd voor koffie en koek. De jongeren die ik vraag wat ze hier vinden, reageren verbaasd. Dit is hun thuis, ze zijn hier opgegroeid en willen graag het geloof met elkaar delen. ‘Daar loopt mijn opa’, zegt een meisje.
Ik hoor een paar opmerkelijke dingen. Er zijn speciale Moederdag- en Vaderdagvieringen met een lichte lunch. ‘Opdat vaders en vrienden die nog niet in de Heer geloven, het evangelie mogen aannemen.’ De collecte is niet wekelijks, maar eenmaal per maand. Giften worden doorgaans via een bankrekening betaald. Er zijn veel activiteiten: fellowships, tienerkampen, seniorendagen, bijeenkomsten met broeders uit andere gemeenten. In augustus wordt het veertigjarig bestaan van de kerk groot gevierd.

Hans Hemmes
Afbeelding van Hans Hemmes: de Chinese kerk, een markant gebouw.

Deel dit artikel