Kerkentest: Stadspastoraat

Vieringen van het Straatpastoraat zijn van een aangename rommeligheid.

Gustaaf en Marcel zien elkaar regelmatig, al zouden ze nooit willen samenwonen. Dan verlies je je uitkering, verzekert Marcel. Dat er in de kapel van het Stadsklooster toevallig een viering aan de gang is, weerhoudt de broers er niet van uitgebreid bij te praten. Ds. Christiaan Donner legt de twee het zwijgen op, maar tilt er niet te zwaar aan. ‘Hier kunnen ze zichzelf zijn’, zegt Donner over zijn toehoorders, die bijna zonder uitzondering tot de categorie ‘dak- en thuislozen’ behoren. Onder hen: zorgmijders, bewoners van opvanghuizen en woonprojecten, mensen die rondzwerven.

Wanhoop
Deze vrijdag zitten er zo’n vijftien in de banken, vaak met vermoeide en argwanende blik. Of met regelrechte wanhoop in de ogen, zoals de man die af en toe het hoofd in de armen verbergt. Hij is depressief en weet zich met zijn tijd geen raad. Het doet hem goed hier te zijn, zegt hij. Aan koken komt hij niet toe, zoals wel meer van de bezoekers. Daarom komt het goed uit dat er aansluitend gratis avondeten is. Wekelijks komen daar tot wel honderdtwintig mensen op af. Voor een aanzienlijk deel van hen is het de enige warme maaltijd in de week.
Is de dienst een soort voorgerecht of zijn de bezoekers hier echt voor Gods woord? Donner: ‘De mensen die hier zitten, komen hier vrij bewust voor de rust, de vrede en om elkaar te zien. Sommigen komen voor God.’ God is volgens de predikant ‘iemand om je aan vast te houden in de verwarring’. ‘Sommigen hebben een verward leven, zitten eenzaam op kamers. Ze komen voor de weldaad van deze ruimte.’

Tijdens de viering klinkt het gesis van een flesje frisdrank dat wordt opengedraaid. Regelmatig flakkeren de gesprekken op. Donner gaat rond met pen en papier om de wensen voor de gebeden te noteren, terwijl pianist Joop op de toetsen hamert. ‘Neem mij aan zoals ik ben’, zingen we. Het gezelschap bidt voor de zieken en de zwakken. En voor Gustaaf, die vanmiddag duizelig was, maar blij is dat hij er toch bij kan zijn.

Matthijs Termeer
Foto van Matthijs Termeer: Een kaarsje branden is populair.

Deel dit artikel