Kunst in het Aandachtscentrum

Kunstenares Anne Pauline Goedhart exposeert in het Aandachtscentrum een iconostase. De wand met schilderijen verdeelt in orthodoxe kerken de ruimte tussen kerkgangers en de altaarruimte, waar alleen de priester, diaken en altaardienaar mogen komen.
Haar verkleinde versie van de iconostase wordt in de orthodoxe traditie gebruikt voor de liturgie in de open lucht. Richtinggevend in haar kunst is het thema ‘kwetsbaarheid en verval, de wrakkige fierheid waarmee alles zich, ondanks die aantasting, overeind houdt’. Ook Wim Alphenaar stelt zijn kunst tentoon. Hij illustreerde hengelsportboeken, lesmateriaal voor basisscholen, en maakte grote aquarellen voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Expositie tot 15 januari. Schoolstraat 18.

Deel dit artikel