Bethelkerk Loosduinen wordt wijkgebouw

De Bethelkerk in Loosduinen gaat niet tegen de vlakte maar wordt een wijkhuis met culturele activiteiten en woonruimten. Deze week hebben de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG) en Bethel Blijft B.V. een koopovereenkomst gesloten.

In 2013 was de PGG om financiële redenen genoodzaakt de Bethelkerk aan de Händellaan buiten gebruik te stellen en te verkopen. Verkoop aan een andere geloofsgemeenschap of aan een partij die het kerkgebouw in stand wilde laten, bleek niet mogelijk. Uiteindelijk werd een koper gevonden. Deze projectontwikkelaar maakte een plan dat voorzag in sloop van de kerk en de bouw van woningen.
Wijkbewoners die het kerkgebouw en de wijkfunctie wilden behouden richtten een actiecomité op, in 2016 gevolgd door de oprichting van de Stichting Bethel Blijft. Na indiening van een plan bij de gemeenteraad, kreeg de stichting de tijd tot 1 juli 2017 om met een inhoudelijk en financieel plan te komen.

Hoewel de stichting onvoldoende financiën wist te genereren om de kerk te verwerven, werd het plan door wethouder Joris Wijsmuller ondersteund als voorbeeld van ‘Haagse Kracht’. Dat is een jaarlijks activiteitenprogramma waarin staat wat de gemeente in een wijk moet doen aan groen, leefbaarheid, jeugd, welzijn en participatie. De gemeente nodigt wijkbewoners expliciet uit om mee te denken over de invulling van dit programma.
De gemeente heeft daarop een haalbaarheidsplan laten maken dat voorzag in een gecombineerde invulling van een wijkfunctie en woningbouw.

‘Echt knap’
Tegelijkertijd werd door projectontwikkelaar Joris Gribnau Bethel Blijft B.V. opgericht en werd in overleg met de stichting eveneens een plan ontwikkeld. Daarin vervult de kerk een maatschappelijk-culturele rol, en kan het gebruikt worden voor groepswonen. In dit plan kan het kerkgebouw in stand blijven.
Het plan is eind december besproken met wethouder Wijsmuller. Hij zegt: ‘Dit college is voor het behoud van beeldbepalende gebouwen. Daar is de Bethelkerk een voorbeeld van. Dit college is voor Haagse Kracht. Daar is de grote inzet van de buurt een voorbeeld van. Ik ben ontzettend blij dat dit gelukt is, want makkelijk was het niet. Het is een grote prestatie dat het hen gelukt is om met een financieel, gedegen plan te komen. Ik vind dat echt knap.’

Na afwikkeling van de overeenkomst met de aanvankelijke koper zijn de PGG en Bethel Blijft B.V. met elkaar in onderhandeling gegaan. Resultaat is, dat de kerk aan Bethel Blijft B.V. is verkocht. Zowel de stichting als de PGG zijn verheugd dat de Bethelkerk in stand kan blijven en een functie in de buurt kan blijven vervullen.
Een deel van het kerkgebouw is momenteel in het kader van leegstandsbeheer tijdelijk verhuurd. Op 1 juli 2018 is de overdracht van het kerkgebouw aan Blijft B.V. voorzien. Indien mogelijk zal de PGG de kerkzaal in de tussentijd beschikbaar stellen voor een of meer informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners.

Deel dit artikel