De ridders in beeld

Dit voorjaar hebben twaalf Hagenaars een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Vijf Hagenaars ontvingen een lintje vanwege goed werk vanuit kerken of christelijke organisaties:

Lid Tilly Thierry-Van Bohemen
Vrijwilliger bij het Couvéehuis, verzorgingshuis Bosch en Duin, ouderling bij de Zorgvlietkerk.

Ridder Marie-Anne van Erp
Als directeur van het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk, heeft Van Erp de voormalige H. Hartkerk een nieuw leven ingeblazen. Ze heeft activiteiten ontwikkeld voor de meest kwetsbare inwoners uit de wijk en daarbuiten.

Ridder Rob Kurvers
Als pastoor heeft Kurvers parochies gefuseerd tot de voormalige Driekoningenparochie. Hij heeft zich ingezet voor de restauratie van de Paschalis Babylonkerk.

Ridder Jacob Korf
Docent Nederlandse taal bij het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk, gastheer bij het Aandachtscentrum, bestuurslid en rondleider bij de Grote Kerk (centrum), voorzitter bij tal van kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties, predikant.

Ridder Catharina Pluimers
Oprichtster van Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal, vrijwilliger bij het Rode Kruis, de Kloosterkerk, het Aandachtscentrum, Stichting Interkerkelijke Vakantieweken, Haagse Sociëteit Lichamelijk Gehandicapten.

Opname van de speeches van burgemeester Pauline Krikke voor alle gefêteerde Hagenaars:

Deel dit artikel