Parochie terug bij Kerk in Den Haag

De rooms-katholieke parochie Maria Sterre der Zee sluit zich per 1 januari weer aan bij Kerk in Den Haag.

Vanwege haar onzekere financiële positie had de parochie (Den Haag-Noord), tezamen met de zusterparochie De Vier Evangelisten (Den Haag-Zuid), zich vorig jaar teruggetrokken als mede-uitgever.
Intern beraad heeft ertoe geleid dat de parochie per 1 januari weer van harte toetreedt tot Kerk in Den Haag. De parochie Den Haag-Zuid heeft deze stap niet gevolgd.

Deel dit artikel