Parochie Zuid zoekt samenwerking met katholieke basisscholen

Parochie De Vier Evangelisten in Den Haag-Zuid wil de banden met katholieke basisscholen aanhalen.

Duncan Wielzen, pastoraal werker, vindt het ‘bittere noodzaak’ dat parochie en school elkaar weten te vinden en goede relaties onderhouden. Ook is er volgens hem een ‘veelomvattend programma’ nodig om ouders, kinderen en leerkrachten te ontwikkelen. Hoewel het bezoekersaantal van de parochiekerken afneemt, tonen scholen en kinderen belangstelling voor wat er in kerken gebeurt. Soms houden parochianen rondleidingen of geven schoolklassen er theateroptredens.
Wielzen vroeg schooldirecteuren in hoeverre hun van oudsher katholieke scholen uiting geven aan de christelijke identiteit, ondanks hun naamsverandering. Ze profileren zich nog steeds als ‘katholieke basisschool’. Bij kennismakingsgesprekken met ouders vertaalt dat zich vooral in de regel van ‘openheid naar eenieder’. De scholen benadrukken het belang van goed burgerschap: respect hebben, zorgzaam en betrokken zijn. Opvallend is dat de waarde ‘tolerantie’ niet genoemd wordt. Scholen verwachten dat hun leerlingen actief en met respect leren omgaan met verschillen.
De scholen schenken aandacht aan tradities van verschillende godsdiensten: Kerst en Pasen, Suikerfeest en Diwali. Veel leerkrachten zijn niet katholiek opgevoed of niet meer praktiserend. Daarin ziet Wielzen de uitdaging, om vanuit een katholiek perspectief met kinderen in gesprek te gaan over levensvragen.

Deel dit artikel