Kerk in Den Haag zoekt een hoofdredacteur

Kerk in Den Haag is een professioneel, journalistiek gemaakt maandblad annex website. Uitgever is een groep Haagse kerken. In verband met vertrek van de huidige hoofdredacteur zoekt de uitgever een ervaren journalist, die de ambitie heeft Kerk in Den Haag verder uit te bouwen.

Vereisten:
– Aantoonbare veelzijdige journalistieke werkervaring (dagblad/tijdschrift/website/sociale media);
– Verbondenheid met het christendom en kennis van de dynamische relatie tussen kerk, cultuur en samenleving;
– Uitgebreide kennis van de ‘kerkelijke kaart’ van Nederland en zo mogelijk ook van de oecumenische, politieke en sociale kaart van Den Haag;
– Creativiteit om ontwikkelingen op mondiaal, landelijk en plaatselijk niveau te vertalen in journalistieke producties die van belang zijn voor zowel individuele lezers als Haagse geloofsgemeenschappen;
– Woonachtig in Den Haag.

De hoofdredacteur geeft leiding aan een gevarieerd gezelschap: een ‘denkredactie’ van deskundige, vrijwillige redactieleden, een eindredacteur/websiteredacteur, tekstredacteur, schrijvende medewerkers, fotografen en een vormgever. Hij/zij is de spil van een enthousiaste werkgemeenschap die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de inhoud en de vorm van Kerk in Den Haag.
De hoofdredacteur onderhoudt contact met het uitgeversberaad over de realisatie van de algemene beleidslijn van KDH. Om de algemene beleidslijn te lezen, klik hier.
Het hoofdredacteurschap is een parttime functie (circa 20 uur per editie) op freelancebasis, tegen een bescheiden vergoeding.

Informatie over Kerk in Den Haag
Telefonische inlichtingen bij de huidige hoofdredacteur, Jan Goossensen, 06 44 91 63 62.
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 15 september worden gericht aan de voorzitter van het uitgeversberaad, Jan Schinkelshoek. E-mail: jan@schinkelshoek.nl.

 

Deel dit artikel