Over Kerk in Den Haag

Kerk in Den Haag is de naam van een maandblad en een website.

De formule van het blad
Kerk in Den Haag (KDH) is een publieksblad, aantrekkelijk naar vorm en inhoud voor een gevarieerde groep van zin- en religiezoekers. Het verschijnt maandelijks, tien maal per jaar.
KDH wil op journalistieke wijze vraag en aanbod op de Haagse markt van godsdienst en zingeving op elkaar laten aansluiten. Het signaleert vragen en behoeften. Welke culturele, spirituele en andere trends nemen we waar? Hoe kunnen we de actualiteit duiden en toelichten?
En: hoe spelen Haagse kerken op die vraag in? KDH geeft de Haagse kerken een gezicht en stelt hen in staat zich op een uitnodigende en aantrekkelijke manier te presenteren.
Het brede blikveld van KDH bestrijkt het terrein tussen traditie en visioen, tussen orthodoxie en spirituele verkenningen.
KDH gaat ervan uit dat burgers van deze stad die in christelijk geloof, religie en zingeving geïnteresseerd zijn, tot op zekere hoogte vergelijkbare belangstelling hebben, of ze nu lid van een kerk zijn of niet. KDH kijkt over kerkmuren heen.

De doelgroep van KDH is gevarieerd in leeftijd, opleiding, sociale klasse, godsdienstige oriëntatie en politieke voorkeur. Dat is geen beperking, maar een uitdaging.

KDH wil in Den Haag een podium- en debatfunctie vervullen op het gebied van geloof, cultuur en samenleving. Het signaleert maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de christelijke gemeente, en omgekeerd.

Om dienstbaar te zijn aan de vele tientallen Haagse kerken is KDH platform voor de grote hoeveelheid activiteiten van vormende, sociale, culturele, theologische en andere aard, die kerken en verwante organisaties organiseren. KDH beweegt zich daarbij in principe binnen de bandbreedte van de kerken die aangesloten zijn bij de Haagse Gemeenschap van Kerken.

Om de algemene beleidslijn van Kerk in Den Haag te lezen, klik hier.

Verspreiding van het blad
Kerk in Den Haag wordt intensief gelezen door 25.000 tot 30.000 Hagenaars.
Veel kerken bezorgen KDH samen met het blad van de wijkgemeente bij lezers thuis. Andere kerken leggen een stapel KDH’s in het gebouw.
KDH is verder verkrijgbaar in alle bibliotheken, vele winkels en culturele instellingen. Voor een overzicht van de distributiepunten buiten kerken, klik hier.
Ook is tegen geringe kosten (19,50 euro per jaar) een postabonnement mogelijk.
Belangstelling voor een postabonnement? Stuur een mail naar: info@kerkindenhaag.nl.

De formule van de website
De website heeft het uiterlijk en het karakter van een nieuwsmedium. Naast de inhoud van het gelijknamige maandblad, verschijnt op de website het meest actuele nieuws over ontwikkelingen op cultureel, spiritueel en kerkelijk gebied.
Daarnaast bevat het een uitgebreide agendarubriek.

Organisatie van KDH
Een groep Haagse kerken is uitgever van KDH. Het zijn de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage, de Evangelisch-lutherse Gemeente Den Haag en de Gereformeerde Kerken van Den Haag-Oost.
De uitgever heeft zijn werkzaamheden gedelegeerd aan een bestuurscommissie, het ‘uitgeversoverleg’ geheten. Voorzitter is Jan Schinkelshoek.
Voor de inhoud van het blad en de website is een breed samengestelde redactie verantwoordelijk.
Zie voor de samenstelling van de redactie het Colofon.

Reageren
Voor opmerkingen over de uitgangspunten van KDH:
stuur een bericht naar redactie@kerkindenhaag.nl.