In Memoria

Johannes Henricus (‘Joop’) Gerritsen
Joop Gerritsen heeft veel betekend voor de landelijke oecumene en voor het landelijke levensbeschouwelijke onderwijs. Na de oorlog zette hij zich in voor de Haagse hervormde kerk, de scouting en minderbedeelden in de stad. Hij werd onderwijsadviseur in het christelijk basis- en voortgezet onderwijs en schreef lesboeken over godsdienstige vorming in een multiculturele samenleving. Die periode maakte hem naar eigen zeggen oecumenisch. In die geest werkte Gerritsen als scriba in de Centrale Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk (1988-2000) aan het Samen op Weg-proces, dat in 2004 resulteerde in de Protestantse Kerk in Nederland. Gerritsen stond daarnaast aan de wieg van de Prinsjesdagviering, de gebedsbijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende levensbeschouwingen aan het begin van het parlementaire jaar.
Dit jaar is zijn boek verschenen, Toen ik nog hervormd was. Daarin beschrijft Gerritsen de culturele, religieuze en maatschappelijke geschiedenis van Den Haag, de padvinderij en de invloed van de multiculturele samenleving op het christelijk onderwijs in de stad. Joop Gerritsen overleed in januari. Hij werd 86 jaar.

Maarten James (‘Jim’) Pikaar
Jim Pikaar was ruim tien jaar als vrijwilliger penningmeester van de Protestantse Diaconie in Den Haag. Hij deed vanuit verscheidene diaconale commissies goed werk voor de kerk. Pikaar is daarnaast diaken van de voormalige Pauluskerk geweest. In die hoedanigheid wilde hij de ‘midden-generatie’ uit de jaren 60-70 bij de kerk betrekken. Pikaar bleef ondanks zijn ziekte betrokken en behulpzaam. Hij overleed in januari op 82-jarige leeftijd.

Deel dit artikel