Personalia zomer 2018

Waltraut Stroh
Pastor voor internationale studenten in Delft en Den Haag Waltraut Stroh is met pensioen gegaan. Als een van de twee ‘interfaith chaplains’ verleende ze spirituele maar ook praktische gastvrijheid. Een uitgebreid interview verschijnt in het septembernummer.

Trinette Verhoeven
Ds. Trinette Verhoeven vertrekt per 1 september bij de Lukaskerk. Ze wordt classis-predikant van de provincie Utrecht. Eerder was Verhoeven president van de evangelisch-lutherse synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
Verhoeven wordt opgevolgd door Hanneke Allewijn, tevens straatpastor sinds januari. Dit najaar verschijnt in KDH een interview met Trinette Verhoeven.

Ronald van Berkel
Ronald van Berkel, sinds 2007 diaken bij parochie Maria Sterre der Zee, verhuist per 1 september naar parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. In Den Haag werkte Van Berkel vanuit de geloofsgemeenschappen H. Ignatius en H. Willibrord. Hij maakte zich hard voor de interculturele samenwerking tussen de parochiegemeenschappen, organiseerde en begeleidde jongerenactiviteiten en hielp kwetsbare stadsbewoners vanuit het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de Schilderswijk.

Eibert Karel Foppen
Eibert Karel Foppen is de nieuwe predikant van de Bethlehemkerk. Hij volgt Laurens Jan Vogelaar op. Vanaf 2013 was Foppen predikant in Gorinchem. Eerder stond hij op de kansel in Bleiswijk en Katwijk aan Zee. De bevestigingsdienst is zondag 1 juli, 10 uur. De intrededienst die dag om 15 uur.

Greetje Zomer
Greetje Zomer is de nieuwe dominee in de Noorderkerk. Zij was eerder predikant in het gevangeniswezen. De bevestigingsdienst is zondag 19 augustus, 12 uur.

Deel dit artikel