Dertig vrienden met heldere stemmen

De één zit nog op school, de ander studeert of werkt. De leden van jongerenkoor PaMa, een gezellig gezelschap, zingen eens per maand in een Scheveningse kerk.

De repetitieruimte van PaMa is op de koorzolder van de pastorie. Onder de notenbalken staat er op een bord. Een piano, twee rijen stoelen in halve cirkels, een bar, een zithoek, een prijzenkast met verschillende bekers en een heleboel jongeren die praten, lachen en daar tussendoor ook nog serieus vergaderen. Er is een belangrijk onderwerp te bespreken: Oscar Nijhof, de dirigent, stopt per 1 april.
PaMa is een rooms-katholiek jongerenkoor dat al vanaf 1968 bestaat. Het overleefde de nodige fusies, ups en downs en is springlevend. Ongeveer dertig leden tussen twaalf en pakweg dertig jaar komen elke vrijdagavond bij elkaar om te repeteren. Eenmaal per maand ondersteunen ze de jongerenviering in de Antonius Abtkerk in Scheveningen. Ook doen ze – met succes – jaarlijks mee aan festivals van jongerenkoren.

Heldere stemmen
‘Durf klank te maken! Noten moeten aangeraakt worden’, moedigt de dirigent aan. Deze avond oefenen ze voor de Paaswake.
Wij wensen elkaar vrede,
een gebaar zonder macht
Zoals bij de meeste koren zijn ook hier de dames in de meerderheid. Er wordt gezongen, met elkaar gefluisterd, op een telefoon gekeken. Bij de heren wordt een vriendschappelijke stomp uitgedeeld. Heldere stemmen, mooie melodieën. De dag erna zitten ze nog in mijn hoofd.
Agnus dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus dei dona nobis pacem
‘Vol! Voller!’, roept de dirigent.

Hoewel ze allemaal van zingen houden, staat voor veel leden de gezelligheid voorop. Jolanda is er voor de tweede keer bij deze avond, ze is net naar Den Haag verhuisd. Niels is al jaren bij het koor en vindt het mooi dat die verschillende leeftijden zo goed samengaan. De een zit nog op de middelbare school, de ander studeert of werkt.
Gitta Geraedts is secretaris van het bestuur en noemt het koor een echte vriendengroep. Jules is met zijn dertien jaar het jongste lid. Hij vindt het allemaal echt cool klinken, maar het leukste is toch dat je vrienden met elkaar wordt en samen Sinterklaas en Kerst viert of een voetbalwedstrijd kijkt.

Trots
‘Veel van het repertoire is modern liturgisch en speciaal geschreven voor jongeren’, zegt Gitta. ‘Er zitten nummers tussen die diep kunnen raken, maar ook nummers die uptempo vrolijk zijn. Of moderne muziek, bijvoorbeeld May it be uit Lord of the Rings. Juist die afwisseling vind ik leuk.’
De vieringen worden samen met de voorganger voorbereid. Er worden liederen bij het thema van de lezingen gezocht. Gitta: ‘Ik vind het op deze manier leuker om deel te nemen aan de viering, dan wanneer ik niet in het koor zou zingen. Sinds ik in het bestuur zit, merk ik dat het koor ook echt is ingebed in de parochie. We worden als jongeren gewaardeerd en erbij betrokken.’
De dirigent heeft nooit moeite gehad om aan voldoende materiaal te komen. ‘Er is een eigen, modern jongerenkoorrepertoire. Dat is uniek, eigenlijk met niets te vergelijken.’ Trots zegt hij dat de jongerenkoren een belangrijke rol hebben gespeeld in het verbinden. Zij fuseerden namelijk eerder dan de verschillende kerken, waardoor ze eigenlijk de weg een beetje hebben voorbereid.
Leonard is al lang lid van PaMa. ‘Het is een unieke mengelmoes’, zegt hij. ‘Aan de ene kant is er het geloof, dat ik op mijn eigen manier belijd. Ik zit niet elke week in de kerk, maar lid zijn van dit koor is wel een van die manieren. De tekst raakt me, de muziek. Aan de andere kant heeft het biertje na de repetitie ook wel een grote invloed.’

Repetities: vrijdag 19:45 u., Scheveningseweg 233. R.k. zijn hoeft niet. Gezocht: een nieuwe dirigent; mail naar bestuur@jkpama.nl.

Deel dit artikel