Kunnen onze kerkdiensten ook vermeld worden in het blad en op de site van Kerk in Den Haag?
Alleen diensten van kerken die aangesloten zijn bij de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK), worden vermeld.
Onder ‘Alle kerken in Den Haag’ staan ook de kerken vermeld die niet lid (willen) zijn van de HGK. U kunt de tijden van vieringen achterhalen via de website van die kerk of door met die kerk contact te leggen.
In de berichtgeving besteedt Kerk in Den Haag regelmatig aandacht aan kerken buiten de HGK.
Ik heb een activiteit aangemeld, maar deze wordt niet geplaatst op de site of in het blad. Waarom niet?
Als berichten niet passen in de aard van Kerk in Den Haag, worden ze niet op de site geplaatst. Berichten die weinig neutraal zijn, of sterk evangeliserend, komen er evenmin op.
De agendaruimte van het blad is beperkt. De redactie kan bij ruimtegebrek kiezen om sommige activiteiten niet op te nemen, bijvoorbeeld omdat ze net over de grens van Den Haag zijn, of slechts voor een select publiek interessant zijn.
Ik heb een andere vraag.
Stuur uw vraag naar de redactie: redactie@kerkindenhaag.nl. Uw vraag wordt spoedig beantwoord.