Was Jezus genderneutraal?

0
353

Jezus werd in de vier evangeliën op verschillende manieren aangeduid. In februari is er een gespreksgroep over deze titels.

Nico Riemersma, predikant in de Bosbeskapel (Den Haag-Zuidwest), onderzoekt tijdens vier gespreksgroep-ochtenden in februari welke titels de evangeliën geven aan Jezus. Jezus wordt daarin door anderen ‘Zoon van God’ of ‘Christus’ genoemd, ook andere titels komen voor. Over zichzelf spreekt hij als ‘de Mensenzoon’ en ‘profeet’.
Riemersma: ‘Ik denk dat elke titel een bepaald aspect van hem belicht en dat die titels in hun veelheid de pluriformiteit van Jezus benadrukken. Veel mensen hechten aan het idee dat de benaming “Zoon van God” de hoogste titel is. Tegelijk hebben ze moeite met deze aanduiding, omdat ze Jezus toch vooral als mens zien. Zijn goddelijkheid is hem pas veel later toegedicht, is de gedachte die in dit verband nog wel eens klinkt. Maar Jezus is al in een vroeg stadium van de traditie met God verbonden. Hij moet als een bijzonder iemand zijn ervaren dat dat zo snel gebeurd is.’
Over het feit dat Jezus zowel Mensenzoon als Zoon van God wordt genoemd, grapt Riemersma: ‘Ik heb geleerd dat je met twee woorden moet spreken. Dus laat het maar naast elkaar staan.’ De twee titels drukken enerzijds zijn verbinding met de mensen uit, anderzijds met God.

Genderneutraal
Wat vindt Riemersma van de actuele discussie dat Jezus niet als man (of vrouw) moet worden aangeduid, maar genderneutraal? ‘Om te beginnen vind ik dat je als kerk recht moet doen aan iedereen, dus ook aan de kleine stemmen die genderneutraliteit op de kaart zetten – kleine stemmen die kunnen uitgroeien tot grote stemmen. Maar ik zie er niet zo het nut van in om genderneutraal over Jezus te spreken. Hij wordt in de nieuwtestamentische geschriften altijd aangeduid in de derde persoon enkelvoud mannelijk. Ik heb er geen studie van gemaakt, maar volgens mij wordt hij nergens anèr, het Griekse woord voor “man”, genoemd. Maar mede gezien dat “zoon” lijkt het mij dat hij toch gewoon een man was. Ik las een verhaal van een nieuwtestamenticus die in dit verband zegt dat Jezus zich niet “echt mannelijk” zou hebben gedragen, maar dan moet je eerst een definitie geven van wat dat precies is: “mannelijk”. Ikzelf kan me niet zo goed voorstellen dat iemand zich buitengesloten voelt als Jezus een “hij” is.’

Tekst: Margot C. Berends

Dinsdag 6, 13, 20 en 27 februari, 10 – 12 uur, Bosbeskapel. Opgeven: Nico Riemersma, tel. 325 15 99, e-mail n.riemersma@planet.nl.