Haagse kerken overhandigen visiedocument over slavernij aan Gemeente

0
409

De Haagse Gemeenschap van Kerken heeft aan wethouder Rachid Gernaoui een visiedocument aangeboden over moderne slavernij. Dit onderwerp heeft de kerken in Den Haag sinds januari beziggehouden. De kerken hebben contacten die bevestigen dat slavernij niet voorbij is.

Volgens de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) werkt aan de ene kant de slavernijgeschiedenis door bij een deel van de Nederlandse bevolking, met name bij afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het gaat hier om inwoners met wortels in Suriname en op CuraƧao. Deze littekens komen tot uitdrukking in gevoelens van minderwaardigheid en wantrouwen ten opzichte van nazaten van vroegere slavenmeesters en slavenhandelaren. In september publiceert Kerk in Den Haag een uitgebreid interview met kerkgangers van de Evangelische Broedergemeente (EBG/Hernhutters), onder wie zich afstammelingen van tot slaaf gemaakte Afrikanen bevinden.

Aan de andere kant is slavernij een actueel probleem in vormen van mensenhandel. In Den Haag speelt dat in de illegale prostitutie en bij verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen. Dit voorjaar publiceerde Kerk in Den Haag artikelen waarin de verschillende gezichten van slavernij naar voren komen.

De HGK vraagt het onlangs aangetreden college van Burgemeester & Wethouders om deze problematiek niet te onderschatten, om daar waar mogelijk maatregelen te nemen tegen deze problematiek. De kerken zijn bereid om samen met de gemeente Den Haag via haar netwerken concrete situaties te achterhalen. Prudentie is hier geboden omwille van de mensen zelf die in deze situatie verkeren.
Het visiedocument is aangeboden door Ad van der Helm, voorzitter HGK, David Schiethart, bestuurslid, en Vivian Winter, voorzitter van de Evangelische Broedergemeente.

Om het visiedocument te lezen, klik hier: visiedocument
Info via: voorzitter@oecumenedenhaag.nl