Jubileum Haags Dominicus-koor: oecumene ten top

0
956

Wat vijftig jaar geleden begon als het rooms-katholieke Jenhka-koor, is nu het oecumenische Koor van de Haagse Dominicus. De overstap pakte goed uit.

Per definitie verandert er veel in vijftig jaar. Zo ook bij een koor dat in 1968 is opgericht als katholiek kinderkoor: Jenhka. Inmiddels zingt datzelfde koor, nu met voornamelijk wat oudere leden, in de vieringen van de oecumenische geloofsgemeenschap van de Haagse Dominicus. Op het repertoire staan de liedteksten van Huub Oosterhuis centraal, aangevuld met liederen uit het Nieuw Liedfonds.
Een van de leden heeft alle veranderingen meegemaakt. Henk Wubben is al vijftig jaar lid. Hij begon als jongetje van tien en zong de eerste jaren in de gezinsvieringen van de Agneskerk. De motor achter het koor was muziekleraar Lex Weiler, ofwel broeder Valerius. Hij enthousiasmeerde kinderen mee te doen, wat goed lukte in die grote, sterk met elkaar verbonden katholieke gemeenschap. Ook de ouders gingen meezingen, waardoor er in de hoogtijdagen wel zo’n tachtig leden waren. De overstap van het koor naar de Elandstraatkerk in 2003 was een verandering, maar niet zo’n heel grote, omdat de liturgie hetzelfde bleef. Veel meer impact had de overstap in 2015 naar de Haagse Dominicus.

Goed geland
‘Waarom ik het al vijftig jaar volhoud? Ik vind zingen heerlijk’, zegt Wubben. ‘Vooral de melodieën raken me, maar ik ontmoet op het koor ook inspirerende mensen en ben blij met de koorleiding die continue het repertoire vernieuwt.’ Hij doelt op Jan Hulsbergen( al ruim twintig jaar dirigent) en pianiste Julia Urinyova. ‘Ik ben penningmeester’, vervolgt hij. ‘Dat was ik niet speciaal van plan, maar iemand moet het doen en ik wilde de overstap naar de Haagse Dominicus een zet in de goede richting geven. Ik ben ervan overtuigd dat als we in de Elandstraat waren gebleven, het koor dat op den duur niet overleefd had. We zijn hier goed geland vind ik. Er zijn mogelijkheden voor de koorleden om te participeren in de viering, bijvoorbeeld als tweede voorganger of als coördinator. We maken de vieringen samen en daar zijn wij als koor een onderdeel van. Dat vind ik de kracht van de Haagse Dominicus.’

De overstap kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Het koor zong destijds al tweemaandelijks in de vieringen van de Haagse Dominicus. Daarnaast verdwenen in 2015 de Woord- en Communievieringen, waar Jenhka aan deelnam, uit de Elandstraatkerk. De verhuizing van de Haagse Dominicus naar de Bethel, in de Thomas Schwenckestraat, was voor het koor hét moment om helemaal over te stappen. Dat was niet voor alle koorleden even gemakkelijk. De een had moeite de oude situatie achter zich te laten, de ander noemde het een bevrijding en daar lag van alles tussenin: de realiteit in een 35-koppig koor. Nu wordt vooral het zingen in een oecumenische gemeenschap gewaardeerd en – mede daardoor – het minder in een keurslijf zitten.

Naar Maastricht
Een jubileum van vijftig jaar wordt natuurlijk gevierd. Een van de activiteiten was een concert in Maastricht, in het huis van de broeders waar Lex Weiler vanwege zijn leeftijd inmiddels verblijft. Annelies Flinterman zit in de jubileumcommissie. ‘Voor mij is het oecumenische aspect vooral belangrijk en veel zang in de dienst vind ik fijn’, vertelt ze. ‘De teksten van Oosterhuis kunnen nogal recht voor zijn raap zijn, maar raken mij ook.’ Net als andere leden waardeert ze de gezellige en de op elkaar betrokken sfeer in het koor. Een vruchtbare basis, die ongetwijfeld bijdraagt aan de kwaliteit waar het koor nog steeds om gewaardeerd wordt.

Jolly van der Velden

Info: hd-koor.nl