Nieuwjaarswens Haagse Gemeenschap van Kerken

0
355
SONY DSC

Nieuwjaarswensen worden geschreven in de laatste en meest feestelijke maand van het jaar: december. Sinterklaas, Kerstmis en de jaarwisseling vormen een goede aanleiding om elkaar op te zoeken en in feestelijke sferen vriendschap te vieren en familiaire banden aan te halen. Kerstmis is een expliciet christelijk feest maar biedt ook aanknopingspunten om andere feestelijke gebruiken eraan te koppelen. Ook andere religies grijpen het duistere slot van het jaar aan om lichtfeesten te vieren, zoals Chanoeka en Divali.

Vanuit mijn eigen pastorale ervaring en door berichten vanuit andere confessies en religies raak ik echter bezorgd over de keerzijde van deze feestelijke dimensie van december. Ondanks de economische groeicijfers, blijft het aantal mensen dat buiten deze feestelijkheden dreigt te staan, stijgen. Bovendien blijft grotere eenzaamheid een fors maatschappelijk probleem, met name voor mensen die in het kader van de WMO extra ondersteuning nodig hebben.
Een nieuwjaarswens vanuit de kerken kan daarom niet anders dan ook een oproep inhouden. Een oproep tot blijvende inzet en tot samenwerking.

Vanouds houden mensen van de kerk zich bezig met het bestrijden van armoede en eenzaamheid. De geschiedenis van deze caritas en diaconie werden in het verleden nogal eens gekenmerkt door betutteling en paternalisme. Maar wie de huidige vrijwillige en professionele actievelingen leert kennen, ziet enorme betrokkenheid en grote naastenliefde. Bovendien zijn deze activiteiten niet uitsluitend gericht op geloofsgenoten. Iedere dag weer trekken actieve christenen van allerlei confessies de samenleving in om mensen te bereiken met hulp en aandacht. Iedere dag weer wordt op die manier gewerkt aan concrete vrede in het leven van mensen, vrede is immers geen abstract begrip of een individueel sentiment. Vrede groeit waar mensen zich gezien en bemind weten. Vrede groeit waar mensen concrete hulp ontvangen en vertrouwd worden. Iedere dag biedt kans op vrede.

De kerkelijke inzet is niet altijd zichtbaar en velen werken in de schaduw van de maatschappelijke spotlights. Gelukkig hebben we de laatste jaren een groeiende samenwerking met de Gemeente Den Haag en met vertegenwoordigers van andere religies. Ik hoop dat 2019 zal laten zien dat deze ingeslagen weg vruchten draagt en velen binnen en buiten de christelijke kerken zal inspireren.
Laat iedere dag van 2019 een gelegenheid zijn om vrede te brengen in onze stad!

Ad van der Helm, voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken

Bronnen: CBS, Meer huishoudens met risico op armoede in 2017, 12 november 2018.
SCP, Eenzaamheid Wmo-gebruikers toegenomen, 4 december 2018.

Op de foto: ‘To be torn apart’. Jolly van der Velden.