Colleges over cultuur, Moderniteit en geloof (26/1)

Het rooms-katholieke netwerk De Zinnen geeft een cursus over het actuele denken van vooraanstaande filosofen en theologen met betrekking tot secularisatie en religie. De denkers die aan bod komen, zien religiositeit als een vitale realiteit die wijst op de beperkingen van secularisatie. Religie is voor hen de plaats waar het ‘mysterie van het bestaan’ onverwachte gedaanten aanneemt en ons ‘met nieuwe ogen’ laat kijken. De cursus start deze maand, met naar keuze ochtendsessies in Amsterdam en middagsessies in Den Haag. Het eerste college wordt verzorgd door prof. André Cloots, oud-hoogleraar filosofie (Leuven). Hij legt uit waarom mensen zich 500 jaar geleden nauwelijks konden indenken niet in God te geloven, en wat het verschil met nu zegt over onze cultuur en godsdienst. Opgave voor losse colleges is mogelijk.

Vanaf za. 26 jan. Den Haag: 14-16:30 u. Christus Triumfatorkerk. Info, opgave: dezinnen.nl, info@dezinnen.nl.