Protestantse Kerk Nederland en Den Haag zijn ferm tegen verklaring anti homo’s en transgenders

0
571

Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en enkele politici hebben een verklaring ondertekend die zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders. Het gaat om de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, die in 2017 werd opgesteld in de Verenigde Staten. Daarin staat een visie beschreven op geloof, het huwelijk en seksualiteit. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), en ook Theo Hettema, voorman van de Protestantse Gemeente Den Haag (PGG), betreuren de verklaring.

René de Reuver: ‘De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.’

Den Haag
Theo Hettema: ‘We scharen ons als PGG helemaal achter de stellingname van René de Reuver en we vinden het ook wezenlijk wat hij zegt: de kerk staat open voor iedereen met wie hij/zij is, en een gesprek voeren is altijd beter dan verklaringen afgeven, zeker als die zo polariserend werken en mensen in hun wezen aantasten. We voelen mee met wie zich door de Nashvilleverklaring verdrietig of boos voelt en zich niet erkend voelt binnen de kerk. We willen er met elkaar aan werken dat de kerk voor iedereen een veilige plek vormt.’

Roze Kerk
Tussen 2013 en 2016 kwam een gemeenschap van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (kortweg: LHBTI) in Den Haag samen als ‘internationale Roze kerk’, achtereenvolgens in een café en in buurt-en-kerkhuis Bethel (van het kerkasiel). De kerk is gestopt vanwege een teruglopend aantal kerkgangers. De voormalige voorganger Barbara Rogoski heeft bij haar vertrek in 2016 laten weten aan Kerk in Den Haag, dat deze groep zich steeds vaker in traditionele protestantse kerken thuis voelt.

Voor de Nashvilleverklaring, klik hier.