Radicale solidariteit van Franciscus (14/3)

Heeft lijden zin? Franciscus van Assisi vond van wel: hij toonde onvoorwaardelijk medelijden met dieren en mensen, geïnspireerd door Jezus van Nazareth. In een leesgroep met teksten van en over Franciscus, probeert pastor John Batist te achterhalen wat de kritische en heiligverklaarde katholiek ertoe bewoog om radicaal solidair te zijn.

Do. 14 maart. 20-22 uur. Antonius Abt kerk, Scheveningseweg 233. Opgave: antoniusabt@rkdenhaag.nl / 354 17 42.