Op weg naar een bestemming: ‘Ik houd eraan vast dat het leven sterker is’

0
331

Op 6 maart begint de vasten- of veertigdagentijd. In deze periode van inkeer en bezinning op weg naar Pasen hebben kerkgemeenschappen allerlei bijeenkomsten en activiteiten. Bijvoorbeeld de vastenwandelingen die Annemiek Jacobs organiseert.

Vanuit de rooms-katholieke parochie Maria Sterre der Zee worden er voor het derde jaar op rij wekelijkse vastenwandelingen gehouden. Annemiek Jacobs was de afgelopen twee jaar betrokken bij de organisatie en ook dit jaar vroeg pastor Jan Eijken haar medewerking. Het verschil met de voorgaande jaren is de bredere opzet. Beide keren werd het toen vanuit de Parkstraatkerk georganiseerd, maar dit jaar zijn er zes kerken vanuit de parochie bij betrokken. Ook is er voor het eerst een uitnodiging naar de protestantse kerken gegaan om aan de wandelingen deel te nemen.
De wandelingen starten zes woensdagen lang ’s ochtends om 9.30 uur, steeds bij een andere kerk, en duren ongeveer een uur. Iedere keer loopt een ander lid van het pastoraal team van de parochie mee. Na de wandeling is er een spiritueel moment ter afronding – bijvoorbeeld in de vorm van een gebed of een lied – en is er vervolgens tijd om na te praten bij een kopje koffie of thee.

Mooie dingen
Annemiek Jacobs verheugt zich op de wandelingen. Ze weet niet of ze bij drie jaar al van een traditie kan spreken, maar wat haar betreft wordt het dat wel. Net als de jaarlijkse wandeling op Hemelvaartsdag. Dan wandelen ze in de vroege ochtend vanuit de diverse rooms-katholieke geloofsgemeenschappen naar de begraafplaats Oud Eik en Duinen, waar vervolgens een viering wordt gehouden.
Wat de vastentijd voor haar betekent? ‘Voor mij is de vastentijd vooral een blije tijd’, vertelt Jacobs. ‘Veel mensen leggen de nadruk op onthouding en tot inkeer komen. Ik vind het in deze periode vooral belangrijk om, misschien nog meer dan anders, om te kijken naar anderen en je samen voor te bereiden op Pasen. Het Paasfeest – het feest van de Opstanding – is een blije gebeurtenis. Zeker, er gaat een periode van lijden aan vooraf en ieder mens ervaart lijden in zijn leven. Maar ik wil er graag aan vasthouden dat het leven sterker is.’
Het mooie van de vastenwandelingen vindt Jacobs de ontmoeting met anderen. ‘Dat vind ik ook bij andere gezamenlijke activiteiten in de kerk een belangrijk element: anderen ontmoeten en samen op weg gaan. Bij de vastenwandelingen ga je ook letterlijk samen op weg. Onderweg luister je naar elkaar en kun je elkaar wijzen op de mooie dingen die je in het leven tegenkomt.’ Wanneer anderen tijdens de wandelingen meer bezig zijn met het lijden en de zware dingen in het leven, heeft ze daar alle begrip voor. ‘Iedereen vult het op zijn eigen manier in. Het stimuleert mij weer om naar de ander te luisteren en in te voelen hoe het voor hem is.’

De vorige jaren waren er per wandeling tussen de vijf en twintig deelnemers. Nu er meer kerkgemeenschappen betrokken zijn, hoopt Jacobs op meer wandelaars.
Meewandelen? 13 maart 9.30 uur vanuit de H. Jacobus de Meerdere kerk (Parkstraat 65A). Daarna nog vijf woensdagochtenden. Meer informatie: rkdenhaag.nl.

Tekst: Irna van der Wekke
Foto: Greet Kappers