Kerk in Den Haag zoekt een hoofdredacteur

0
277

Kerk in Den Haag is een professioneel, journalistiek gemaakt maandblad, website en sociaal medium. Uitgever is een groep Haagse kerken. In verband met het vertrek van de hoofdredacteur zoekt de uitgever een ervaren journalist, die de ambitie heeft Kerk in Den Haag ook digitaal verder uit te bouwen.

Vereisten:
– Aantoonbare veelzijdige journalistieke werkervaring (dagblad/tijdschrift/website/sociale media);
– Verbondenheid met het christendom en kennis van de dynamische relatie tussen kerk, cultuur en samenleving;
– Uitgebreide kennis van de ‘kerkelijke kaart’ van Nederland en zo mogelijk ook van de oecumenische, politieke en sociale kaart van Den Haag;
– Creativiteit om ontwikkelingen op mondiaal, landelijk en plaatselijk niveau in redactieverband te vertalen in journalistieke producties die van belang zijn voor zowel individuele lezers als Haagse geloofsgemeenschappen;
– Woonachtig in Den Haag of omstreken.

De hoofdredacteur is het eerste aanspreekpunt van Kerk in Den Haag.
De hoofdredacteur bepaalt – in samenspraak met de redactie – de koers van KDH binnen de kaders/algemene beleidslijn zoals vastgesteld door het uitgeversberaad. Hij/zij geeft leiding aan een gevarieerd gezelschap: een ‘denkredactie’ van deskundige, vrijwillige redactieleden, een eindredacteur/websiteredacteur, tekstredacteur, schrijvende medewerkers, fotografen en een vormgever. Hij/zij is de spil van een enthousiaste werkgemeenschap die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de inhoud en de vorm van KDH.
Hij/zij denkt mee met de ‘zakelijke kant’ van KDH [oplage, acquisitie, advertentiebeleid en andere bronnen van inkomstenwerving].
Het hoofdredacteurschap is een parttimefunctie (circa 20 à 30 uur per editie) op freelancebasis, tegen een vrijwilligersvergoeding.

Telefonische inlichtingen bij de eindredacteur Robert Reijns, 06 123 130 53.
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 1 april worden gericht aan de voorzitter van het uitgeversberaad, Jan Schinkelshoek. E-mail: jan@schinkelshoek.nl.