Haagse kerkengemeenschap over moskee-aanslagen Nieuw-Zeeland

De berichtgeving over de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, bedrukt moslims wereldwijd. Tot in Nederland heerst er verdriet maar ook angst. De Haagse Gemeenschap van Kerken betuigt medeleven met de gelovigen die verdrietig of gekwetst zijn. David Schiethart, lid van de Haagse Gemeenschap van Kerken, bezocht de As-Soennah moskee (zie foto) in de Schilderswijk.

David Schiethart: ‘Een stroom van bedrukte gezichten verlaat de As-Soennah moskee na het vrijdagmiddaggebed. De schrik zit er goed in en de angst voor een vergelijkbare aanslag in een moskee in Nederland is groot. De aanslagen op de twee moskeeën in Christchurch (Nieuw-Zeeland) bevestigen dat deze angst gegrond is.
Namens de Haagse Gemeenschap van Kerken kom ik mijn medeleven betuigen. Een lid van de moskee leidt mij naar boven, tegen de stroom van mannen in die het gebouw verlaten in. De sfeer is duidelijk bedrukt. Boven wordt ik voorgesteld aan de imams en de bestuursleden van de moskee en zie in mij ooghoeken dat Nieuwsuur een opname maakt.
Eerder deze week sprak ik een van de imams naar aanleiding van de Pegida-actie een week geleden. Toen werd er een pop van de profeet Mohammed met een beledigende tekst aan hun hek vastgemaakt. Hij vertelde mij dat hij altijd bang is voor die ‘lone wolf’ met een vuurwapen, die zomaar binnen kan komen. Nu, twee dagen later, zien wij elkaar weer en blijkt zijn angst griezelig reëel.
Even later arriveert de burgemeester. Zij is duidelijk aangeslagen als zij vertelt hoe het bericht uit Nieuw-Zeeland haar heeft bereikt. In de ontvangstruimte hebben we een gesprek, bestuursleden, imams, de wijkagenten, de burgemeester. De voorzitter van het bestuur verwoordt de angst die velen al jaren hebben en ook de zorg om het toenemende anti-islamisme in Nederland. Maar ook het gevoel er alleen voor te staan. De steun die ik verwoord, vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken, hoe bescheiden ook, wordt duidelijk zeer gewaardeerd.
Hierin ligt ook een opdracht voor de HGK en andere levensbeschouwelijke koepelorganisaties: blijven vormgeven van onderlinge solidariteit en het leggen van relaties om zo verdeeldheid en tweespalt te voorkomen.’

…Dat deze aanslag mensen wakker schudt
Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, reikt het volgende gebed aan:
‘We bidden voor de moslimgemeenschap in Nieuw Zeeland die zwaar getroffen is door de aanslagen op de twee moskeeën. Het is een aanslag op het vredig samenleven van mensen van verscheidene religies en diverse levensbeschouwingen. We bidden dat de gewonden herstellen, dat de nabestaanden getroost worden, dat de gestorvenen in Gods vrede zijn. Dat deze aanslag mensen wakker schudt en hen de verantwoordelijkheid doet voelen om actief bij te dragen aan een samenleving waarin eerbied voor elkaar en erkenning van ieders eigenheid kernwaarden zijn. Dat Gods zegen ons allen zal bemoedigen en dat we onze verbondenheid met elkaar verdiepen.’

Achtergrond
De aanslagen van Christchurch werden op 15 maart 2019 gepleegd. Twee moskeeën in de stad Christchurch in Nieuw-Zeeland waren het doelwit. Er vielen 50 doden. De verdachte is gearresteerd. Het gaat om de meest dodelijke schietpartij in Nieuw-Zeeland sinds de onderdrukking van de opstand in het gevangenkamp van Featherston in 1943 (50 doden).