Samenleven doe je zo

0
260

Honderden geloofsgemeenschappen zien om naar kwetsbare anderen: zonder aanzien des persoons, van de wieg tot het graf. Ze geven Den Haag, die ‘stad van vrede en recht’ wil zijn, daadwerkelijk karakter, zegt burgemeester Pauline Krikke zelf. Een paar voorbeelden.

Bijna duizend voorgangers (van over de hele wereld) en ruim twaalfduizend kerkgangers hebben ervoor gezorgd dat het gezin Tamrazyan, met een viering van dertien weken en vijf dagen, asiel kon krijgen in kerk-en-buurthuis Bethel. Carola’s inzending vat de strekking van de meeste reageerders samen: ‘Mijn grootste waardering krijgen de mensen die gezorgd hebben voor de logistiek, enorme gastvrijheid en politieke onderhandelingen. Het is ontroerend zo mooi met hoeveel toewijding en tact al die voor- en kerkgangers gemobiliseerd zijn, de kerk is vertegenwoordigd, en diplomatie is gevoerd. Zachte krachten, wat een zegen!’

Geen armoede maar perspectief

In Zuid-West en Loosduinen helpt het relatief nieuwe project ‘Kies! Sociale supermarkt’ klanten van de Voedselbank om het heft in eigen hand te nemen. Een initiatief van Stek, de protestantse organisatie die allerlei kerkelijke projecten coördineert. De balans na veertien maanden: 250 klanten kiezen zelf hun boodschappen, 41 vrijwilligers helpen hen bij het verwezenlijken van hun ambities. Zeven klanten vonden werk, zestien hebben een nieuwe opleiding of stage. ‘De vrijwilligers verdienen een grote pluim’, zegt een inzender. ‘Volgens de Armoedemonitor van de gemeente Den Haag kampt vijfentachtig procent van de huishoudens in Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Loosduinen met schulden. Oorzaken zijn ziekte, verlies van een gezinslid, laag- of ongeschooldheid, het niet taal- of digitaalvaardig zijn, werkloosheid of psychologische problemen. Geweldig dat vrijwilligers zich emotioneel in hen willen verplaatsen. Zij geven hoop door, en perspectief.’ Kees Buist, die onder andere dit project begeleidt, is op zoek naar meer helpende handen. Contact via: kbuist@stekdenhaag.nl / 06 20401618.

Minder eenzaamheid, meer contact

Vrijwilligers van de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk dragen hun steentje bij tegen vereenzaming. Meer dan de helft van de 75-jarigen in Nederland zegt zich eenzaam te voelen, concludeert het actierapport Een tegen eenzaamheid van het miniserie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de inzenders, Marc, legt uit waarom de ‘vrijwillige kanjers’ een verschil maken. ‘De kerk bouwt een netwerk voor ouderenwelzijn op: we bezoeken ouderen in de wijk en brengen buurtgenoten met elkaar in verbinding die dezelfde vragen en interesses hebben, of iets voor elkaar kunnen betekenen. Hoe ouder men wordt, hoe kleiner de kring van contacten kan worden. De Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk wil gemeenschap bieden en mensen uit hun isolement halen. We werken hiertoe samen met de vrijwillige Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen, die ouderen zo lang mogelijk thuis wil laten wonen door het omzien naar elkaar te stimuleren.’ De kerk geeft vrijwilligers een training ‘voor het omgaan met kwetsbare ouderen en het leren herkennen van signalen die doorverwijzing naar andere instanties wenselijk maken’. Dat kan dankzij het Fonds Sluyterman van Loo en het Kansfonds.

Moeders krijgen een eerlijke start

Marianne zet graag de vrijwilligers van de BabyBullenBank onder het zonnetje. ‘Vrijwel zonder geld en zonder veel bemoeienis vanuit Stek [de coördinerende kerkenorganisatie, red.] zamelen zij gebruikte babyspulletjes in voor aanstaande moeders, die daar geen geld voor hebben. Een maxicosy, bedje, kinderwagen. Gewoon omdat die kindjes er ook niets aan kunnen doen en een eerlijke start verdienen. Het geregel dat bij die voortdurende in- en uitstroom van spullen komt kijken, de oproepen op Facebook, het samenstellen van de aangevraagde pakketten…dat alles is een gigantische klus. De vrijwilligers doen het al vijf jaar. Alleen al in januari waren er 43 nieuwe aanvragen. De nood is groot. Hulde!’ Informatie en contact: stekdenhaag.nl.