Gesprek over Religie voor atheïsten (6/6)

Filosoof Alain de Botton schreef Religie voor atheïsten, een lofzang op de maatschappelijke relevantie van religies. Botton groeide op in een atheïstisch gezin en maakte halverwege de twintig een ongeloofscrisis door. Hij volhardt in zijn verzet tegen theorieën over het hiernamaals en hemelbewoners, maar ziet hierin geen reden om de muziek, gebouwen, gebeden, rituelen, feesten, heiligdommen, pelgrimstochten en teksten van de godsdiensten in de ban te doen. Theoloog Martin Koster gaat met belangstellenden in gesprek over dit thema.

Do. 6 juni. 19:30 u. Kritzingerstraat 110. Opgave (uiterlijk 13/5): m.koster@kpnplanet.nl of 406 58 71.