Koninklijke onderscheidingen voor ‘kerk en samenleving’

0
570

Vrijdag heeft burgemeester Pauline Krikke namens de Koning aan 34 inwoners van Den Haag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Tien van hen hebben zich verdienstelijk gemaakt in de kerk of in een kerkelijke organisatie. Ze zijn benoemd tot Ridder of Lid in de Orde van Oranje-Nassau.   

Hieronder een overzicht van alle nieuwe leden en ridders die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij kerken or kerkelijke organisaties.

David Renkema, ridder
Voorzitter redactieraad Kerk in Den Haag
Algemeen directeur Stichting Oikos
Voorzitter van de Wijkkerkenraad Petrakerk
Moderamenlid Kerkenraad Bosbeskapel
Moderamenlid en vicevoorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Den Haag
Penningmeester Stichting Samenwerking Sociale Fondsen
Voorzitter van het bestuur van de De Zinnen
Bestuurslid en secretaris van Vereniging Sien (PhiledelphiaSupport)

Jeannette Doll-Gras, ridder
Initiatiefnemer en voorzitter Stichting 3 maart 1945
Voorzitter Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage
Vice-voorzitter en rondleider Stichting Atlantikwall Museum
Lid werkgroepen/commissies Wijkberaad Bezuidenhout
Diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag
Lid en voorzitter van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag
Voorzitter Liduinakoor
Lid kerkbestuur en redactielid van de Parochie St. Liduina
Bestuurslid Stichting Straat Consulaat

Henk Barnhard, lid
Secretaris Haags Orgel Kontakt (HOK)
Lid Bouwcommissie De Morgenster’
Diverse functies binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Den Haag Zuid en Centrum Scheveningen

Jan Ditewig, lid
Diverse functies voor de kerkenraad en het  kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente Delft en Wateringen
Medewerker kerkbalans van de Hervormde Gemeente Wateringen
Scheidsrechter bij Volleybalvereniging Sovicos
Penningmeester en drager Protestants Christelijke Dragersvereniging “De laatste eer”

Arie De Joode, lid
Bestuurslid bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Penningmeester Centrale Evangelisatie Commissie bij de PGV
Voorzitter bouwcommissie renovatie Koningkerk
Penningmeester Zendingsbazaar PGV
Vrijwilliger bij de ontwikkeling van de Protestantse Gemeente Leidseveen
Mantelzorger
Voorzitter van de menucommissie WZH Rustoord
Vrijwilliger bij de soos van de WZH Rustoord

Cees Kaas, lid
Vrijwilliger bij Amnesty International in Den Haag
Penningmeester bij het Straatpastoraat
Penningmeester Stichting Madagaskar
Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Den Haag-West (Bergkerk)
Vrijwilliger van JONG Transvaal van Stichting Stek (voor stad en kerk)

Reynaud Mulder, lid
Vrijwilliger RK Parochie Maria Sterre der Zee
Chauffeur Wijkbus Mariahoeve

Arie Toet, lid
Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Duindorp
Lid Centrale Kerkraad Scheveningen
Bestuursfuncties bij het College van Kerkvoogden

Mathilde Witsen Elias, lid
Medewerkster Meldpunt van Wijkbus Stap In
Gastvrouw bij Wijkcentrum ’t Klokhuis
Gastvrouw in de Duinzichtkerk

Zehra Türker-Yediler, lid
Vrijwilliger bij de dr. Ariënsstichting; Multicultureel Ontmoetingscentrum
Vrijwilliger bij de Stichting Beraberlik Turkse Vrouwenorganisatie
Vrijwilliger bij de Stichting Turks Nederlands Vriendschap

Frans Gallast, lid
Secretaris van het Christelijke Residentie Mannenkoor (CRM)
Vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente Loosduinen-Centrum
Secretaris bij de Haagse Korfbal Club ALO
Vrijwilliger bij SV Erasmus
Collectant voor de Nierstichting
Vrijwilliger en koster bij de Saffiergroep, WoonZorgPark Loosduinen
Mantelzorg voor echtgenote