Leven in de Schilderswijk: wie wandelt mee?

Berichtgeving over de Schilderswijk gaat vaak over armoede of geweld. De Lukaskerk en Kerk in Den Haag nodigen belangstellenden uit voor een wandeling door de wijk, om de mooie en moeilijke kanten in het leven van de Schilderswijkers zelf te ervaren. ‘Het heeft mijn kijk op de wereld veranderd’, zegt een deelnemer.

In de Schilderswijk heeft 21,3 % van de inwoners geen baan, 58 % moet langdurig rondkomen met een minimuminkomen. De meeste wijkbewoners zijn multicultureel en hebben culturele banden met Marokko (25 %), Turkije (25 %) en Suriname (58 %).

In deze wijk is de protestantse Lukaskerk actief. Wekelijks komen zo’n 150 multiculturele – en niet alleen christelijke – Schilderswijkers in de kerk voor een gebed, viering of maaltijd. De kerk organiseert wandelingen om deelnemers persoonlijk te laten ervaren welke mooie kanten en moeilijke uitdagingen wijkbewoners ervaren. Wandelaars die eerder zijn meegegaan, vonden het een ‘stimulans voor het geloof’ en ‘voor onze kijk op de wereld’.

Gaat u mee?

De Lukaskerk en Kerk in Den Haag nodigen u uit voor een wandeling op vrijdag 24 mei. Het programma begint om 10:30 uur (koffie en thee) met uitleg over ervaringen van de kerk in context van de culturele/religieuze diversiteit, armoede, beeldvorming en haar werk. Vervolgens wandelen deelnemers in groepjes van vier met een routebeschrijving door de buurt. Bij de Haagse Markt krijgen de wandelaars een bijzondere opdracht. Tot slot een lunch met nagesprek in de Lukaskerk.

Informatie en opgave (tot uiterlijk vrijdag 17 mei) via redactie@kerkindenhaag.nl onder vermelding van ‘wandeling Schilderswijk’. Deelname: € 2,50 (koffie en thee). Eventuele giften worden besteed aan het werk van de Lukaskerk.