Jos Laus jubileert op grootste orgel van Den Haag (25, 26/5)

De Haags-Rijswijkse musicus Jos Laus viert eind mei zijn 50-jarig jubileum als kerkmusicus. Zaterdag 25 mei, 16 uur geeft hij een jubileumconcert in de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat. Zondag 26 mei, 10:15 uur speelt hij tijdens de hoogmis in dezelfde kerk het ‘Missa Te Deum Laudamus’ (Hendrik Andreissen) en motet ‘Jauchzet dem herren alle Wel’ (Heinrich Schütz) met zang van het parochiekoor Cantemus Domino.

Jos Laus

Jos Laus (Den Haag, 1953) is musicus en orgeldeskundige. Sinds 2004 is hij als organist en dirigent verbonden aan de kerk van St. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. Daarvóór was in dezelfde functie verbonden aan de St. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Tevens is hij als pianobegeleider verbonden aan de dans-vakopleiding van het Koninklijk Conservatorium.
Als adviseur van de Katholieke Klokken & Orgelraad en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland is hij betrokken bij talrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten van (monumentale) pijporgels. Hij begeleidde ook de restauratie van het Adema-orgel in de St. Jacobuskerk, het grootste orgel van Den Haag. Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in de kathedraal van Paramaribo. Laus publiceerde in 2008 de studie Maarschalkerweerd & Zoon, orgelbouwers te Utrecht.

Recent werd bekend dat Jos Laus op 22 juni in Parijs, vanwege verdiensten voor de Franse muziek en cultuur, een hoge onderscheiding (Médaille de Vermeil) ontvangt van de Académie Arts-Sciences et Lettres.