Gospel aan de haven (16/6)

De zondag na Vlaggetjesdag is er ‘Gospel aan de haven’, een viering om uit volle borst gospelliederen mee te zingen. Dit jaar met Black Gospel Groep G-roots. Het thema is ‘gezien worden’: alle kerken mogen een stand inrichten op het plein voor het podium. De christelijke viering is een initiatief van Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen: ‘Het geloof is van oudsher aan Scheveningen en de visserij verbonden.’

Zo. 16 juni. 13 uur. 2de binnenhaven, Scheveningen.