Lezingen en workshops over ‘levensbeschouwing en informele zorg’ (25/6)

‘Zorgzaam uit overtuiging’, een groep religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, en de Gemeente Den Haag, nodigen Hagenaars uit voor een avond over ‘levensbeschouwing en informele zorg’.

De avond is bedoeld voor alle Hagenaars die – vanuit een moskee, kerk, tempel, synagoge, humanistische of andere levensbeschouwelijke organisatie – betrokken (willen) zijn bij ‘zorginitiatieven’ voor bewoners van Den Haag. En voor Hagenaars die graag (meer) met andere groepen sociale activiteiten organiseren.
Het platform ‘Zorgzaam uit overtuiging’ en wethouder Kavita Parbhudayal leiden de avond in. Daarna zijn er lezingen en workshops over recente ontwikkelingen bij onder andere mantelzorg, geestelijke verzorging thuis en ondersteuning bij eenzaamheid. Er is veel aandacht voor praktijkervaringen rond het thema ‘levensbeschouwing & informele zorg’. Diverse levensbeschouwelijke organisaties vertellen over hun zorg voor ouderen, families met schulden, begeleiding van jongvolwassenen die eenzaam zijn. Bezoekers kunnen hun ervaringen uitwisselen in workshops.

Programma

18.00 Inloop met vegetarische maaltijd
19.00 Opening
Suzan Doodeman, gespreksleider Firma Hoe Dan Wel
Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid
Ad van der Helm voorzitter Platform Zorgzaam uit overtuiging
19.20 Presentatie door werkgroep Geestelijke Verzorging eerstelijn regio Haaglanden. Onderwerp: nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor ondersteuning in de thuissituatie door geestelijk verzorgers
19.50 Vraaggesprek. Suzan Doodeman interviewt initiatiefnemers en vrijwilligers van Humanistisch Verbond, Federatie Islamitische Organisaties (FIO), HUB Geloof in Den Haag, Interreligieus Beraad Segbroek en andere levensbeschouwelijke organisaties over informele zorg en maatschappelijke ondersteuning.
20.15 Reactie en vragen
20.30 Workshops
21.15 Afsluiting

Workshops

Opgave vereist via deze link.

Eerste Hulp Bij Eenzaamheid
Eenzaamheid is een probleem in Den Haag. Meer dan de helft van de inwoners voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe voorkom en bestrijd je eenzaamheid? De gemeente Den Haag is gestart met een actieplan: ‘Met z’n allen niet alleen’ en de campagne ‘Eerste Hulp Bij Eenzaamheid’: www.ehbe.nl
Opgavemanager Maaike Heijnen van de gemeente Den Haag vertelt hierover. U gaat onder leiding van een lid van het Platform Zorgzaam uit overtuiging met elkaar in gesprek over wat levensbeschouwelijke organisaties (kunnen) doen tegen eenzaamheid.

Workshop Samenwerken met moskee in de wijk
Iedereen moet de zorg en ondersteuning krijgen die zij of hij nodig heeft. Daar zetten de Jeugd- en Wmo-wijkteams van de gemeente zich volop voor in, samen met partners in de wijken. Maar ook vanuit religieuze en humanistische organisaties bieden bestuursleden en vrijwilligers in de hele stad hulp aan ouderen, thuislozen, families met schulden of jongeren die te maken hebben met eenzaamheid.
In de workshop Samenwerken met moskee in de wijk presenteert de Federatie Islamitische Organisaties (FIO) wat ze doet met en voor een groot aantal moskeeën in Den Haag. Wmo-casemanagers en welzijnswerkers zijn uitgenodigd om praktijkvoorbeelden van samenwerking met de moskee te delen. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat iedereen de maatschappelijke ondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

Workshop De kracht van begroeting
Kwetsbare mensen goed ontvangen in je kerk, moskee of tempel. Hoe doe je dat? De Havenkerk in de Schilderswijk heeft jarenlang ervaring met (geestelijk) onderdak bieden aan groepen die het moeilijk hebben. Zij biedt een veilige plek voor mensen die zich eenzaam voelen, van ex-gedetineerden, ongedocumenteerden tot jonge (migranten)moeders.
Sheelagh Brinkhof en Danielle Walinga bespreken in deze workshop het belang en de kracht van een zorgvuldige begroeting. U krijgt praktische tips hoe je door middel van een zorgvuldige begroeting, een relatie opbouwt met mensen, en met behulp van die relatie richting kunt geven en het groepsgevoel verstevigt. Naast theorie gaan we ook daadwerkelijk oefenen, zodat u de vaardigheden beheerst om de begroeting in uw omgeving toe te passen.

Zingeving bij mantelzorg
Zorgen voor de ouderen en hulpbehoevenden in de familie en (geloofs)gemeenschap is voor veel mensen vanzelfsprekend. Vanuit hun levensovertuiging staan ze klaar voor hun zieke naaste. Ze zijn mantelzorger, zonder dat ze zichzelf misschien zo noemen. Maar mantelzorg kan best zwaar zijn. PEP, kenniscentrum voor maatschappelijke organisaties in Den Haag bracht onlangs het rapport uit ‘Positieve strategieën voor mantelzorgers’. Daarvoor interviewde ze mantelzorgers die de zorg voor een ander ook als intensief ervaren, en toch geen ondersteuning nodig hebben. In deze workshop hoort u hoe deze mantelzorgers de zorg ervaren en wat ervoor zorgt dat zij het wel redden.

Acute financiële nood
Bij acute financiële nood wordt de kerk of moskee vaak gevraagd om in te springen. Levensbeschouwelijke organisaties ontmoeten veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie verkeren. Ondanks de verschillende voorzieningen dreigen zij tussen wal en schip te vallen. Wat kunt u doen om hen te helpen? Den Haag kent verschillende noodhulpfondsen, zoals Sociale Fondsen Den Haag en Commissie Bijstandszaken waar een beroep op kan worden gedaan. In deze workshop vertelt Jenneke van Veelen van Stek – Stichting voor Stad en Kerk over de nood die zij in haar werk ziet. Levensbeschouwelijke organisaties en fondsen delen hun ervaringen, over hoe zij via individuele hulpverlening mensen met acute geldproblemen vooruit kunnen helpen.

Praktisch

Dinsdag 25 juni, 18.00-21.30 uur. Het Nutshuis, Riviervismarkt 5.
Opgave via bovenstaand formulier of via: contact@andreavandijkadvies.nl