Cursus: Renaissance in het Noorden

Kunsthistoricus André Stek start een nieuwe serie colleges, ditmaal over De Noordelijke Renaissance – Verbeelding van geloof en wereld tussen 1350-1600. Met diapresentaties laat hij zien dat de Bourgondische landen in Europa invloed hadden op de culturele ontwikkeling van andere Europese landen, ook van Italië, in de 15de en 16de eeuw. Zo komt aan bod hoe het manierisme vorm kreeg in de opgroeiende Republiek. De cursusdagen zijn naar keuze op maandagavonden of donderdagmiddagen.

Start op ma. 23 sept. 19:30-21:30 u. Of op do. 26 sept. 14-16 u. Totaalkosten € 10. Info, opgave: compostela1@live.nl, 360 95 03. Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.