Door de ogen van Diettrich Bonhoeffer

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord, een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken. Vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog werd hij op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd. Twee kerken schenken met een reeks gespreksbijeenkomsten aandacht aan Bonhoeffer, elk vanuit een eigen perspectief.

Middag

Frans Vervooren, pater van de kloosterregel Ongeschoeide Karmelieten, houdt een serie studiemiddagen in de Pastoor van Arskerk. De nadruk ligt op de inspiratie van Bonhoeffers gedachtegoed voor zoekers naar een eigentijdse wijze van christelijk geloven en oecumenisch kerk-zijn. Leidraad van het leerhuis is de vraag ‘Wie ben ik?’, titel van een van zijn gedichten. Di. 3 sept, 1 okt, 5 nov, 3 dec. 14-16 uur. Aaltje Noordewierstraat 6.

Avond

Christiaan Donner, gevangenispredikant, houdt studieavonden in de Lukaskerk. Hij zal ingaan op apostel Paulus, die net als Bonhoeffer in de bajes zijn beroemdste teksten schreef, en op de invloed van Bonhoeffers teksten op gedetineerden. Donner: ‘Gevangenen kunnen zich onmiddellijk identificeren met de toon, stijl, emoties, onverzettelijkheid en het geduld, de zachtmoedigheid en twijfel van Paulus en Bonhoeffer.’ Woe. 11 en 25 sept, 9 en 23 okt, 6 en 20 nov. 20 uur. Opgave: cdonner@online.nl en 0623448382

Vervooren en Donner gebruiken beiden het werkschrift ‘Bonhoeffer75’, met opnieuw vertaalde gedichten die Bonhoeffer in gevangenschap schreef en bijbehorende gespreksvragen.